Организована обука рецензената за СПК 6. фебруара 2020. у Београду

Национално акредитационо тело (НАТ) организовало је у уторак, 6. фебруара 2020. године, у Палати „Србија“, седишту НАТ-а, обуку рецензената за ванредне спољашње провере квалитета, којој су присуствовали чланови именованих рецензентских комисија за ванредне спољашње провере квалитета.

Рецензенте је поздравила проф. др Ана Шијачки, председница Комисије за акредитацију и проверу квалитета (КАПК), а обуку за рецензенте водили су чланови КАПК: проф. др Ивана Стојановић и проф. др Илија Ковачевић.

Ова обука је део континуиране едукације за рецензенте коју организује Национално акредитационо тело спроводећи Акциони план за имплементацију Стратегије НАТ за период 2019 – 2022. године.

У наредном периоду НАТ планира да организује додатне вебинаре за рецензенте – студенте и стручњаке из праксе и обуке рецензената у свим универзитетским центрима у Србији, као и тематске обуке за одређене врсте поступака које спроводи Национално акредитационо тело и у којима учествују рецензентске комисије.