45. седница КАПК одржана 6. фебруара 2020. године

Четрдесет и пета седница Комисије за акредитацију и проверу квалитета (КАПК) одржана је у Палати „Србија“, седишту Националног тела за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању (НАТ), у четвртак 6. фебруара 2020. године.

На седници Комисија за акредитацију и проверу квалитета је донела одлуку о акредитацији следећих високошколских установа и студијских програма:

Поље уметности

1. Висока школа ликовних и примењених уметности струковних студија, Београд

(Академија пословних струковних студија Београд)

ОСС – Дизајн ентеријера, за 15 студената у седишту

ОСС – Графички дизајн, за 18 студената у седишту

МСС – Аудиовизуелне уметности, за 10 студената у седишту

Поље друштвено-хуманистичких наука

1. Универзитет „Унион“ Београд, Факултет за правне и пословне студије „Др Лазар Вркатић“, Нови Сад

ОАС – Пословна психологија, за 120 студената у седишту

МАС – Пословна психологија, за 50 студената у седишту

Такође, КАПК је на предлог проф. др Ане Шијачки, председнице Комисије, формирала Етички комитет из реда својих чланова, који се састоји од председника и два члана.

Напомена: У циљу издавања уверења о акредитацији, високошколска установа мора електронским путем на адресу office@nat.rs да поднесе захтев за издавање рачуна за плаћање накнаде за издавање уверења о акредитацији или да достави доказ о уплати накнаде за издавање уверења о акредитацији.