45. sednica KAPK održana 6. februara 2020. godine

Četrdeset i peta sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta (KAPK) održana je u Palati „Srbija“, sedištu Nacionalnog tela za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju (NAT), u četvrtak 6. februara 2020. godine.

Na sednici Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta je donela odluku o akreditaciji sledećih visokoškolskih ustanova i studijskih programa:

Polje umetnosti

1. Visoka škola likovnih i primenjenih umetnosti strukovnih studija, Beograd

(Akademija poslovnih strukovnih studija Beograd)

OSS – Dizajn enterijera, za 15 studenata u sedištu

OSS – Grafički dizajn, za 18 studenata u sedištu

MSS – Audiovizuelne umetnosti, za 10 studenata u sedištu

Polje društveno-humanističkih nauka

1. Univerzitet „Union“ Beograd, Fakultet za pravne i poslovne studije „Dr Lazar Vrkatić“, Novi Sad

OAS – Poslovna psihologija, za 120 studenata u sedištu

MAS – Poslovna psihologija, za 50 studenata u sedištu

Takođe, KAPK je na predlog prof. dr Ane Šijački, predsednice Komisije, formirala Etički komitet iz reda svojih članova, koji se sastoji od predsednika i dva člana.

Napomena: U cilju izdavanja uverenja o akreditaciji, visokoškolska ustanova mora elektronskim putem na adresu office@nat.rs da podnese zahtev za izdavanje računa za plaćanje naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji ili da dostavi dokaz o uplati naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji.