Organizovana obuka recenzenata za SPK 6. februara 2020. u Beogradu

Nacionalno akreditaciono telo (NAT) organizovalo je u utorak, 6. februara 2020. godine, u Palati „Srbija“, sedištu NAT-a, obuku recenzenata za vanredne spoljašnje provere kvaliteta, kojoj su prisustvovali članovi imenovanih recenzentskih komisija za vanredne spoljašnje provere kvaliteta.

Recenzente je pozdravila prof. dr Ana Šijački, predsednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta (KAPK), a obuku za recenzente vodili su članovi KAPK: prof. dr Ivana Stojanović i prof. dr Ilija Kovačević.

Ova obuka je deo kontinuirane edukacije za recenzente koju organizuje Nacionalno akreditaciono telo sprovodeći Akcioni plan za implementaciju Strategije NAT za period 2019 – 2022. godine.

U narednom periodu NAT planira da organizuje dodatne vebinare za recenzente – studente i stručnjake iz prakse i obuke recenzenata u svim univerzitetskim centrima u Srbiji, kao i tematske obuke za određene vrste postupaka koje sprovodi Nacionalno akreditaciono telo i u kojima učestvuju recenzentske komisije.