Održana deseta elektronska sednica KAPK od uvođenja mera u borbi protiv korona virusa

Imajući u vidu okolnosti izazvane širenjem virusa COVID-19 na teritoriji Republike Srbije i mere koje je propisala Vlada Republike Srbije, a u skladu sa dodatnim merama koje je preduzelo Nacionalno telo za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju (NAT), Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta (KAPK) od 15. marta 2020. godine održava isključivo elektronske sednice.

Dvadeset i druga elektronska sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, deseta od uvođenja mera Vlade Republike Srbije u borni protiv korona virusa, održana je u četvrtak 21. maja 2020. godine.

Na sednici Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta je donela odluke o akreditaciji sledećih studijskih programa:

Polje tehničko-tehnoloških nauka

1. Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

  • OAS – Arhitektura, za izvođenje na srpskom i engleskom jeziku,, za 120 studenata u sedištu
  • MAS – Arhitektura, za izvođenje na srpskom i engleskom jeziku, za 120 studenata u sedištu
  • MAS – Planiranje i upravljanje regionalnim razvojem, za izvođenje na srpskom i engleskom jeziku, za 16 studenata u sedištu

2. Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet

  • DAS – Hemijsko inženjerstvo, za 15 studenata u sedištu

3. Univerzitet Union Nikola Tesla, Poslovni i pravni fakultet Beograd – Mladenovac

  • DAS – Napredne informacione tehnologije, za 5 studenata u sedištu

Napomena: U cilju izdavanja uverenja o akreditaciji, visokoškolska ustanova mora elektronskim putem na adresu office@nat.rs da podnese zahtev za izdavanje računa za plaćanje naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji ili da dostavi dokaz o uplati naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji.