Zaključak Vlade Republike Srbije o produženju roka za podnošenje zahteva za akreditaciju

U skladu sa Zaključkom Vlade Republike Srbije, broj 612-4264/2020 od 28. maja 2020. godine, visokoškolskim ustanovama kojima je rok za podnošenje zahteva za novu akreditaciju ustanove i/ili studijskog programa istekao ili ističe u periodu od proglašenja vanrednog stanja izazvanog širenjem zarazne bolesti COVID 19, odnosno za vreme trajanja epidemije te zarazne bolesti, dozvoljava se da zahtev za novu akreditaciju podnesu do 30. septembra 2020. godine. Odnosno, visokoškolskim ustanovama kojima je rok za podnošenje zahteva za novu (ponovnu) akreditaciju ustanove i/ili studijskog programa istekao ili ističe u periodu od 15. marta 2020. godine do 29. septembra 2020. godine, krajnji rok za podnošenje zahteva za novu akreditacije je 30. septembar 2020. godine.

Nacionalno akreditaciono telo podseća visokoškolske ustanove da je, u skladu sa članom 53. stav 6. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS“, br.88/17, 27/18-dr.zakon, 73/18, 67/19 i 6/20-dr.zakoni), rok za predaju zahteva za novu (ponovnu) akreditaciju visokoškolske ustanove, odnosno studijskog programa najkasnije godinu dana pre isteka važeće akreditacije. Ukoliko visokoškolska ustanova ne podnese zahtev za novu akreditaciju u ovom roku, važenje akreditacije visokoškolske ustanove, odnosno studijskog programa prestaje narednog dana po isteku sedam godina.

Primer 1: Studijskom programu akreditovanom 25.11.2014. godine (datum uverenja o akreditaciji) akreditacija prestaje da važi 25.11.2021. godine, dok je rok za predaju zahteva za novu akreditaciju ovog studijskog programa 25.11.2020. godine.

Primer 2: Studijskom programu akreditovanom 25.05.2014. godine (datum uverenja o akreditaciji) akreditacija prestaje da važi 25.05.2021. godine, dok je rok za predaju zahteva za novu akreditaciju ovog studijskog programa 30.09.2020. godine po Zaključku Vlade, umesto 25.05.2020. godine.