Održana 27. elektronska sednica KAPK

Dvadeset i sedma elektronska sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, održana je u četvrtak 16. jula 2020. godine.

Na sednici Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta je donela odluke o akreditaciji sledećih ustanova i studijskih programa:

Ustanove

1. Univerzitet u Beogradu – Ekonomski fakultet

Studijski programi

Polje društveno-humanističkih nauka

1. Univerzitet u Beogradu – Ekonomski fakultet

 • OAS – Ekonomija, poslovno upravljanje i statistika 180 ESPB, za upis 330 studenata u sedištu ustanove
 • OAS – Ekonomija, poslovno upravljanje i statistika (240 ESPB), za upis 990 studenata u sedištu ustanove
 • MAS – Bankarski i finansijski menadžment, za upis 80 studenata u sedištu ustanove
 • MAS – Ekonomska analiza i politika, za upis 25 studenata u sedištu ustanove
 • MAS – Ekonomska politika i održivi razvoj, za upis 25 studenata u sedištu ustanove
 • MAS – Računovodstvo, kontroling i korporativne finansije, za upis 125 studenata u sedištu ustanove

2. Visoka poljoprivredna škola strukovnih studija, Šabac (Akademija strukovnih studija Šabac)

 • MSS – Menadžment u agrobiznisu, za upis 50 studenata u sedištu ustanove

Polje tehničko-tehnoloških nauka

1. Univerzitet u Kragujevcu – Agronomski fakultet, Čačak

 • OAS – Opšta agronomija, za upis 40 studenata u sedištu ustanove
 • OAS – Prehrambena tehnologija, za upis 40 studenata u sedištu ustanove
 • DAS – Agronomija, za upis 12 studenata u sedištu ustanove

Polje umetnosti

1.  Univerzitet Metropolitan, Beograd

 • OAS – Modni dizajn, za upis 20 studenata u sedištu ustanove

Napomena: U cilju izdavanja uverenja o akreditaciji, visokoškolska ustanova mora elektronskim putem na adresu office@nat.rs da podnese zahtev za izdavanje računa za plaćanje naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji ili da dostavi dokaz o uplati naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji.