Održana 28. elektronska sednica KAPK

Dvadeset i osma elektronska sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, održana je u četvrtak 23. jula 2020. godine.

Na sednici Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta je donela odluke o akreditaciji sledećih ustanova i studijskih programa:

Ustanove

1. Univerzitet u Beogradu – Stomatološki fakultet
2. Univerzitet u Nišu – Ekonomski fakultet

Studijski programi

Polje prirodno-matematičkih nauka

1. Univerzitet u Beogradu – Biološki fakultet

 • DAS – Biologija, za izvođenje na srpskom i engleskom jeziku, za upis 40 studenata u sedištu ustanove
 • SAS – Biologija, za upis 25 studenata u sedištu ustanove
 • DAS – Ekologija, za izvođenje na srpskom i engleskom jeziku, za upis 10 studenata u sedištu ustanove
 • DAS – Molekularna biologija, za izvođenje na srpskom i engleskom jeziku, za upis 45 studenata u sedištu ustanove

Polje medicinskih nauka

1. Univerzitet u Beogradu – Stomatološki fakultet

 • DAS – Bazična i klinička istraživanja u stomatologiji, za izvođenje na srpskom i engleskom jeziku, za upis 30 studenata u sedištu ustanove

2. Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet

 • DAS – Farmaceutske nauke, za izvođenje na srpskom i engleskom jeziku, za upis 180 studenata u sedištu ustanove

3. Visoka zdravstveno-sanitarna škola strukovnih studija „Visan“

 • SSS – Specijalista strukovni medicinski radiolog, za upis 20 studenata u sedištu ustanove

4. Visoka medicinska škola strukovnih studija „Sveti Vasilije Ostroški“

 • OSS – Strukovna medicinska sestra, proširenje akreditacije povećanjem broja studenata sa 28 na 42 studenta u sedištu
 • OSS – Strukovni fizioterapeut, proširenje akreditacije povećanjem broja studenata sa 28 na 42 studenta u sedištu

Polje društveno-humanističkih nauka

1. Univerzitet u Beogradu – Ekonomski fakultet

 • MAS – International Master in Applied Economics (Međunarodni master iz primenjene ekonomije, 60 ESPB), za izvođenje na engleskom jeziku, za upis 25 studenata u sedištu ustanove
 • MAS – International Master in Business Informatics (Međunarodni master iz poslovne informatike, 60 ESPB), za izvođenje na engleskom jeziku, za upis 25 studenata u sedištu ustanove
 • MAS – International Master in Business Informatics (Međunarodni master iz poslovne informatike, 120 ESPB), za izvođenje na engleskom jeziku, za upis 25 studenata u sedištu ustanove
 • MAS – International Master in Quantitative Finance (Međunarodni master iz kvantitativnih finansija, 60 ESPB), za izvođenje na engleskom jeziku, za upis 27 studenata u sedištu ustanove
 • MAS – International Master in Taxation (Međunarodni master iz oporezivanja, 60 ESPB), za izvođenje na engleskom jeziku, za upis 25 studenata u sedištu ustanove
 • MAS – International Master in Taxation (Međunarodni master iz oporezivanja, 120 ESPB), za izvođenje na engleskom jeziku, za upis 13 studenata u sedištu ustanove
 • MAS – Kvantitativna analiza, za upis 80 studenata u sedištu ustanove
 • MAS – Poslovno upravljanje, za upis 225 studenata u sedištu ustanove
 • MAS – Međunarodni ekonomski odnosi, za upis 50 studenata u sedištu ustanove
 • DAS – Ekonomija, poslovno upravljanje i statistika, za upis 27 studenata u sedištu ustanove

2. Univerzitet u Nišu – Ekonomski fakultet

 • OAS – Ekonomija (180 ESPB), za upis 25 studenata u sedištu ustanove
 • OAS – Ekonomija (240 ESPB), za upis 475 studenata u sedištu ustanove
 • MAS – Ekonomija, za upis 245 studenata u sedištu ustanove

3. Visoka škola strukovnih studija, Užice (Akademija strukovnih studija zapadna Srbija)

 • OSS – Turizam, za upis 55 studenata u sedištu ustanove

Polje tehničko-tehnoloških nauka

1. Univerzitet u Novom Sadu – Poljoprivredni fakultet

 • OAS – Pejzažna arhitektura, za upis 50 studenata u sedištu ustanove
 • MAS – Zemljište, biljka i genetika, za upis 90 studenata u sedištu ustanove

Napomena: U cilju izdavanja uverenja o akreditaciji, visokoškolska ustanova mora elektronskim putem na adresu office@nat.rs da podnese zahtev za izdavanje računa za plaćanje naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji ili da dostavi dokaz o uplati naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji.