Одржана 28. електронска седница КАПК

Двадесет и осма електронска седница Комисије за акредитацију и проверу квалитета, одржана је у четвртак 23. јула 2020. године.

На седници Комисија за акредитацију и проверу квалитета је донела одлуке о акредитацији следећих установа и студијских програма:

Установе

1. Универзитет у Београду – Стоматолошки факултет
2. Универзитет у Нишу – Економски факултет

Студијски програми

Поље природно-математичких наука

1. Универзитет у Београду – Биолошки факултет

 • ДАС – Биологија, за извођење на српском и енглеском језику, за упис 40 студената у седишту установе
 • САС – Биологија, за упис 25 студената у седишту установе
 • ДАС – Екологија, за извођење на српском и енглеском језику, за упис 10 студената у седишту установе
 • ДАС – Молекуларна биологија, за извођење на српском и енглеском језику, за упис 45 студената у седишту установе

Поље медицинских наука

1. Универзитет у Београду – Стоматолошки факултет

 • ДАС – Базична и клиничка истраживања у стоматологији, за извођење на српском и енглеском језику, за упис 30 студената у седишту установе

2. Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет

 • ДАС – Фармацеутске науке, за извођење на српском и енглеском језику, за упис 180 студената у седишту установе

3. Висока здравствено-санитарна школа струковних студија „Висан“

 • ССС – Специјалиста струковни медицински радиолог, за упис 20 студената у седишту установе

4. Високa медицинскa школa струковних студија „Свети Василије Острошки“

 • ОСС – Струковна медицинска сестра, проширење акредитације повећањем броја студената са 28 на 42 студента у седишту
 • ОСС – Струковни физиотерапеут, проширење акредитације повећањем броја студената са 28 на 42 студента у седишту

Поље друштвено-хуманистичких наука

1. Универзитет у Београду – Економски факултет

 • МАС – International Master in Applied Economics (Међународни мастер из примењене економије, 60 ЕСПБ), за извођење на енглеском језику, за упис 25 студената у седишту установе
 • МАС – International Master in Business Informatics (Међународни мастер из пословне информатике, 60 ЕСПБ), за извођење на енглеском језику, за упис 25 студената у седишту установе
 • МАС – International Master in Business Informatics (Међународни мастер из пословне информатике, 120 ЕСПБ), за извођење на енглеском језику, за упис 25 студената у седишту установе
 • МАС – International Master in Quantitative Finance (Међународни мастер из квантитативних финансија, 60 ЕСПБ), за извођење на енглеском језику, за упис 27 студената у седишту установе
 • МАС – International Master in Taxation (Међународни мастер из опорезивања, 60 ЕСПБ), за извођење на енглеском језику, за упис 25 студената у седишту установе
 • МАС – International Master in Taxation (Међународни мастер из опорезивања, 120 ЕСПБ), за извођење на енглеском језику, за упис 13 студената у седишту установе
 • МАС – Квантитативна анализа, за упис 80 студената у седишту установе
 • МАС – Пословно управљање, за упис 225 студената у седишту установе
 • МАС – Међународни економски односи, за упис 50 студената у седишту установе
 • ДАС – Економија, пословно управљање и статистика, за упис 27 студената у седишту установе

2. Универзитет у Нишу – Економски факултет

 • ОАС – Економија (180 ЕСПБ), за упис 25 студената у седишту установе
 • ОАС – Економија (240 ЕСПБ), за упис 475 студената у седишту установе
 • МАС – Економија, за упис 245 студената у седишту установе

3. Висока школа струковних студија, Ужице (Академија струковних студија западна Србија)

 • ОСС – Туризам, за упис 55 студената у седишту установе

Поље техничко-технолошких наука

1. Универзитет у Новом Саду – Пољопривредни факултет

 • ОАС – Пејзажна архитектура, за упис 50 студената у седишту установе
 • МАС – Земљиште, биљка и генетика, за упис 90 студената у седишту установе

Напомена: У циљу издавања уверења о акредитацији, високошколска установа мора електронским путем на адресу office@nat.rs да поднесе захтев за издавање рачуна за плаћање накнаде за издавање уверења о акредитацији или да достави доказ о уплати накнаде за издавање уверења о акредитацији.