Одржана 29. електронска седница КАПК

Двадесет и девета електронска седница Комисије за акредитацију и проверу квалитета, одржана је у четвртак 30. јула 2020. године.

На седници Комисија за акредитацију и проверу квалитета је донела одлуке о акредитацији следећих установа и студијских програма:

Установе

1. Универзитет у Крагујевцу – Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево
2. Универзитет у Београду – Технички факултет, Бор
3. Универзитет у Новом Саду – Педагошки факултет, Сомбор

Студијски програми

Поље техничко-технолошких наука

1. Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет

 • ДАС – Прехрамбена технологија, за упис 32 студента у седишту установе

2. Универзитет у Новом Саду – Факултет техничких наука

 • OАС – Саобраћај и транспорт, за извођење на српском и енглеском језику, за упис 140 студената у седишту установе
 • МАС – Саобраћај и транспорт , за извођење на српском и енглеском језику, за упис 105 студената у седишту установе
 • ДАС – Саобраћај, за извођење на српском и енглеском језику, за упис 15 студената у седишту установе
 • ДАС – Грађевинарство, за извођење на српском и енглеском језику, за упис 15 студената у седишту установе
 • ДАС – Архитектура, за извођење на српском и енглеском језику, за упис 15 студената у седишту установе

3. Универзитет у Крагујевцу – Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево

 • ОАС – Машинско инжењерство, за упис 100 студената у седишту установе
 • МАС – Машинско инжењерство, за упис 54 студента у седишту установе
 • ДАС – Машинско инжењерство, за упис 10 студената у седишту установе

4. Универзитет у Београду – Технички факултет Бор

 • ОАС – Металуршко инжењерство, за упис 20 студената у седишту установе
 • МАС – Металуршко инжењерство, за упис 8 студената у седишту установе
 • ДАС – Металуршко инжењерство, за упис 5 студената у седишту установе

5. Универзитет у Новом Саду – Пољопривредни факултет

 • ОАС – Фитомедицина, за упис 125 студената у седишту установе
 • МАС – Фитомедицина, за упис 30 студената у седишту установе

Поље медицинских наука

1. Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет

 • САС – Козметологија, за извођење на српском и енглеском језику, за упис 15 студената у седишту установе
 • САС – Фармацеутска здравствена заштита, за извођење на српском и енглеском језику, за упис 44 студента у седишту установе

Поље уметности

1. Универзитет “Унион – Никола Тесла”  – Факултет за дипломатију и безбедност, Београд

 • ОАС – Продукција драмских и адиовизуелних уметности и медија, за упис 20 студената у седишту установе

Поље друштвено-хуманистичких наука

1. Универзитет у Новом Саду – Педагошки факултет Сомбор

 • ОАС – Дипломирани учитељ, за упис 80 студената у седишту установе
 • ОАС – Дипломирани васпитач, за упис 35 студената у седишту установе
 • МАС – Мастер учитељ, за упис 90 студената у седишту установе
 • МАС – Мастер васпитач, за упис 34 студента у седишту установе

Напомена: У циљу издавања уверења о акредитацији, високошколска установа мора електронским путем на адресу office@nat.rs да поднесе захтев за издавање рачуна за плаћање накнаде за издавање уверења о акредитацији или да достави доказ о уплати накнаде за издавање уверења о акредитацији.