53. седница КАПК одржана 3. септембра 2020. године

Педесет и трећа редовна седница Комисије за акредитацију и проверу квалитета (КАПК) одржана је у Палати „Србија“, седишту Националног тела за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању (НАТ), у четвртак 3. септембра 2020. године.

На седници Комисија за акредитацију и проверу квалитета је донела одлуку о акредитацији следећих установа и студијских програма:

Установе:

1. Универзитет „Метрополитан“ – Факултет за примењену екологију „ФУТУРА“, Београд – статусна промена
2. Универзитет у Новом Саду – Грађевински факултет Суботица

Студијски програми:

Поље природно-математичких наука

1. Универзитет у Београду – Хемијски факултет

 • ОАС – Хемија животне средине, за упис 30 студената у седишту установе
 • ОАС – Хемија, за упис 80 студената у седишту установе
 • OАС – Биохемија, за упис 50 студената у седишту установе
 • ИАС – Настава хемије, за упис 25 студената у седишту установе
 • МАС – Хемија животне средине, за упис 25 студената у седишту установе
 • МАС – Хемија, за упис 55 студената у седишту установе
 • МАС – Биохемија, за упис 30 студената у седишту установе
 • ДАС – Хемија, за упис 50 студената у седишту установе
 • ДАС – Биохемија, за упис 20 студената у седишту установе

2. Универзитет у Крагујевцу – Природно-математички факултет

 • ОАС – Математика, за упис 50 студената у седишту установе

3. Универзитет „Унион – Никола Тесла“, Београд, студије при универзитету

 • ДАС – Заштита животне средине, за упис 5 студената у седишту установе

Поље медицинских наука

1. Висока здравствена школа струковних студија Медика, Београд

 • ОСС – Струковна медицинска сестра, проширење акредитације повећањем броја студената са 40 на 60 студената у седишту

Поље техничко-технолошких наука

1. Универзитет у Новом Саду – Факултет техничких наука

 • ОАС – Техничка механика и дизајн у техници, за извођење на српском и енглеском језику, за упис 30 студената у седишту установе
 • МАС – Техничка механика и дизајн у техници, за извођење на српском и енглеском језику, за упис 24 студента у седишту установе
 • ОАС – Геодезија и геоинформатика, за извођење на српском и енглеском језику, за упис 60 студената у седишту установе
 • МАС – Геодезија и геоинформатика, за извођење на српском и енглеском језику, за упис 64 студента у седишту установе (на српском и енглеском)
 • OАС – Мерење и регулација, за извођење на српском и енглеском језику, за упис 60 студената у седишту установе
 • МАС – Мерење и регулација, за извођење на српском и енглеском језику, за упис 32 студента у седишту установе
 • ОАС – Инжењерство заштите животне средине, за извођење на српском и енглеском језику, за упис 90 студената у седишту установе
 • ОАС – Инжењерство заштите на раду, за извођење на српском и енглеском језику, за упис 40 студената у седишту установе
 • МАС – Инжењерство заштите животне средине, за извођење на српском и енглеском језику, за упис 64 студента у седишту установе
 • МАС – Инжењерство заштите на раду, за извођење на српском и енглеском језику, за упис 32 студента у седишту установе
 • МАС – Инжењерство третмана и заштите вода, за извођење на српском и енглеском језику, за упис 16 студената у седишту установе
 • ДАС – Инжењерство заштите животне средине, за извођење на српском и енглеском језику, за упис 15 студената у седишту установе
 • ДАС – Инжењерство заштите на раду, за извођење на српском и енглеском језику, за упис 10 студената у седишту установе
 • ДАС – Рачунарство и аутоматика, за извођење на српском и енглеском језику, за упис 50 студената у седишту установе

2. Универзитет у Новом Саду – Грађевински факултет Суботица

 • ОАС – Грађевинарство, за упис 104 студента у седишту установе
 • МАС – Грађевинарство, за упис 80 студената у седишту установе
 • МАС – Геодезија, за упис 20 студената у седишту установе
 • ДАС – Грађевинарство, за упис 8 студената у седишту установе

Поље друштвено-хуманистичких наука

1. Висока пословно-техничка школа струковних студија, Ужице (Академија струковних студија Западна Србија)

 • МСС – Пословна економија и менаџмент, за упис 50 студената у седишту установе

Напомена: У циљу издавања уверења о акредитацији, високошколска установа мора електронским путем на адресу office@nat.rs да поднесе захтев за издавање рачуна за плаћање накнаде за издавање уверења о акредитацији или да достави доказ о уплати накнаде за издавање уверења о акредитацији.