Održana 30. elektronska sednica KAPK

Trideseta elektronska sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, održana je u četvrtak 5 novembra 2020. godine.

Na sednici Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta je donela odluke o akreditaciji sledećih ustanova i studijskih programa:

Ustanove

1. Univerzitet u Nišu – Mašinski fakultet, Niš

2. Univerzitet Union – Nikola Tesla – Fakultet zdravstvenih nauka, Niš

  • Pozitivno mišljenje za ustanove u osnivanju

Studijski programi

Polje tehničko-tehnoloških nauka

1. Univerzitet u Beogradu – Šumarski fakultet, Beograd

  • OAS – Pejzažna arhitektura, za upis 60 studenata u sedištu ustanove

2. Univerzitet u Beogradu – Tehnički fakultet, Bor

  • MAS – Tehnološko inženjerstvo, za upis 8 studenata u sedištu ustanove
  • DAS – Tehnološko inženjerstvo, za upis 8 studenata u sedištu ustanove

3. Univerzitet u Nišu – Mašinski fakultet, Niš

  • MAS – Mehatronika i upravljanje, za upis 32 studenta u sedištu ustanove

Polje medicinskih nauka

1. Univerzitet u Novom Sadu – Medicinski fakultet, Novi Sad

  • IAS – Dentalne medicine, za izvođenje na srpskom i engleskom jeziku, za upis 72 studenta u sedištu ustanove

Polje društveno-humanističkih nauka

1. Akademija tehničko-vaspitačkih strukovnih studija (odsek Pirot)

  • MSS – Strukovni master vaspitač, proširenje akreditacije povećanjem broja studenata sa 60 na 71 studenta u sedištu

2. Univerzitet u Novom Sadu – Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Novi Sad

  • OAS – Profesor fizičkog vaspitanja i sporta, za upis 100 studenata u sedištu ustanove

3. Univerzitet Edukons, Sremska Kamenica

  • MAS – Poslovna ekonomija, za izvođenje na srpskom i engleskom jeziku, za upis 25 studenata u sedištu ustanove

4. Visoka strukovna škola za preduzetništvo, Beograd

  • OSS – Menadžment i biznis, za upis 30 studenata u sedištu ustanove

Napomena: U cilju izdavanja uverenja o akreditaciji, visokoškolska ustanova mora elektronskim putem na adresu office@nat.rs da podnese zahtev za izdavanje računa za plaćanje naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji ili da dostavi dokaz o uplati naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji.