Održana 31. elektronska sednica KAPK

Trideset prva elektronska sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, održana je u četvrtak 12 novembra 2020. godine.

Na sednici Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta je donela odluke o akreditaciji sledećih studijskih programa:

Polje medicinskih nauka

1. Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera, Subotica

 • OSS – Strukovni nutricionista dijetetičar, za upis 24 studenta u sedištu ustanove

2. Univerzitet u Novom Sadu – Medicinski fakultet, Novi Sad

 • IAS – Farmacije, za izvođenje na srpskom i engleskom jeziku, za upis 108 studenata u sedištu ustanove
 • IAS – Medicine, za izvođenje na srpskom i engleskom jeziku, za upis 282 studenta u sedištu ustanove

Polje društveno-humanističkih nauka

1. Univerzitet Privredna akademija – Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment, Novi Sad

 • MAS – Poslovna ekonomija i finansije, za upis 50 studenata u sedištu ustanove

2. Univerzitet u Beogradu – Fakultet bezbednosti i Univerzitet u Beogradu – Mašinski fakultet

 • SSS – Procena bezbedonosnih rizika (zajednički studijski program), za upis 50 studenata u sedištu ustanove

3. Univerzitet u Novom Sadu – Pedagoški fakultet, Sombor

 • DAS – Metodika razredne nastave, za upis 10 studenata u sedištu ustanove

4. Visoka strukovna škola za preduzetništvo, Beograd

 • SSS – Preduzetnički menadžment, za upis 25 studenata u sedištu ustanove

Polje tehničko-tehnoloških nauka

1. Visoka škola strukovnih studija, Užice (Akademija strukovnih studija zapadna Srbija)

 • MSS – Građevinsko inženjerstvo, za upis 16 studenata u sedištu ustanove

2. Univerzitet u Kragujevcu – Fakultet tehničkih nauka, Čačak

 • OAS – Informacione tehnologije u mašinstvu, za upis 30 studenata u sedištu ustanove

3. Univerzitet u Nišu – Mašinski fakultet, Niš

 • MAS – Proizvodno-informacione tehnologije, za upis 32 studenta u sedištu ustanove

4. Univerzitet Singidunum, Beograd

 • MAS – Inteligentne elektroenergetske mreže, za upis 16 studenata u sedištu ustanove
 • DAS – Inteligentno softversko inženjerstvo, za izvođenje na srpskom i engleskom jeziku, za upis 9 studenata u sedištu ustanove

5. Univerzitet u Beogradu – Tehnički fakultet, Bor

 • OAS – Tehnološko inženjerstvo, za upis 60 studenata u sedištu ustanove

6. Univerzitet u Beogradu – Šumarski fakultet, Beograd

 • DAS – Pejzažna arhitektura i hortikultura, za upis 6 studenata u sedištu ustanove
 • DAS – Šumarstvo, za upis 10 studenata u sedištu ustanove
 • DAS – Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa, za upis 8 studenata u sedištu ustanove

Napomena: U cilju izdavanja uverenja o akreditaciji, visokoškolska ustanova mora elektronskim putem na adresu office@nat.rs da podnese zahtev za izdavanje računa za plaćanje naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji ili da dostavi dokaz o uplati naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji.