Одржана 31. електронска седница КАПК

Тридесет прва електронска седница Комисије за акредитацију и проверу квалитета, одржана је у четвртак 12. новембра 2020. године.

На седници Комисија за акредитацију и проверу квалитета је донела одлуке о акредитацији следећих студијских програма:

Поље медицинских наука

1. Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера, Суботица

 • ОСС – Струковни нутрициониста дијететичар, за упис 24 студента у седишту установе

2. Универзитет у Новом Саду – Медицински факултет, Нови Сад

 • ИАС – Фармације, за извођење на српском и енглеском језику, за упис 108 студената у седишту установе
 • ИАС – Медицине, за извођење на српском и енглеском језику, за упис 282 студента у седишту установе

Поље друштвено-хуманистичких наука

1. Универзитет Привредна академија – Факултет за економију и инжењерски менаџмент, Нови Сад

 • МАС – Пословна економија и финансије, за упис 50 студената у седишту установе

2. Универзитет у Београду – Факултет безбедности и Универзитет у Београду – Машински факултет

 • ССС – Процена безбедоносних ризика (заједнички студијски програм), за упис 50 студената у седишту установе

3. Универзитет у Новом Саду – Педагошки факултет, Сомбор

 • ДАС – Методика разредне наставе, за упис 10 студената у седишту установе

4. Висока струковна школа за предузетништво, Београд

 • ССС – Предузетнички менаџмент, за упис 25 студената у седишту установе

Поље техничко-технолошких наука

1. Висока школа струковних студија, Ужице (Академија струковних студија западна Србија)

 • МСС – Грађевинско инжењерство, за упис 16 студената у седишту установе

2. Универзитет у Крагујевцу – Факултет техничких наука, Чачак

 • ОАС – Информационе технологије у машинству, за упис 30 студената у седишту установе

3. Универзитет у Нишу – Машински факултет, Ниш

 • МАС – Производно-информационе технологије, за упис 32 студента у седишту установе

4. Универзитет Сингидунум, Београд, студије при универзитету

 • МАС – Интелигентне електроенергетске мреже, за упис 16 студената у седишту установе
 • ДАС – Интелигентно софтверско инжењерство, за извођење на српском и енглеском језику, за упис 9 студената у седишту установе

5. Универзитет у Београду – Технички факултет, Бор

 • ОАС – Технолошко инжењерство, за упис 60 студената у седишту установе

6. Универзитет у Београду – Шумарски факултет, Београд

 • ДАС – Пејзажна архитектура и хортикултура, за упис 6 студената у седишту установе
 • ДАС – Шумарство, за упис 10 студената у седишту установе
 • ДАС – Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса, за упис 8 студената у седишту установе

Напомена: У циљу издавања уверења о акредитацији, високошколска установа мора електронским путем на адресу office@nat.rs да поднесе захтев за издавање рачуна за плаћање накнаде за издавање уверења о акредитацији или да достави доказ о уплати накнаде за издавање уверења о акредитацији.