Održana 44. elektronska sednica KAPK

Četrdeset četvrta elektronska sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, održana je u četvrtak 18. februara 2021. godine.

Na sednici Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta je donela odluke o akreditaciji sledećih studijskih programa:

Polje društveno-humanističkih nauka

1. Univerzitet u Beogradu – studije pri univerzitetu

  • MAS – Religija u društvu, kulturi i evropskim integracijama, za upis 30 studenata u sedištu ustanove

Polje tehničko-tehnoloških nauka

1. Univerzitet odbrane – Vojna akademija, Beograd

  • OAS – Vojnomašinsko inženjerstvo, za upis 60 studenata u sedištu ustanove

Napomena: U cilju izdavanja uverenja o akreditaciji, visokoškolska ustanova mora elektronskim putem na adresu office@nat.rs da podnese zahtev za izdavanje računa za plaćanje naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji ili da dostavi dokaz o uplati naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji.