Održana 47. elektronska sednica KAPK

Četrdeset sedma elektronska sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, održana je u četvrtak 25. februara 2021. godine.

Na sednici Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta je donela odluke o akreditaciji sledećih ustanova i studijskih programa:

Ustanove:

1. Univerzitet u Beogradu – Građevinski fakultet, Beograd

Studijski programi:

Polje tehničko-tehnoloških nauka

1. Univerzitet u Beogradu – Građevinski fakultet, Beograd

  • SAS – Energetska efikasnost, održavanje i procena vrednosti objekata u visokogradnji, za upis 20 studenata u sedištu ustanove
  • DAS – Građevinarstvo, za izvođenje na srpskom i engleskom jeziku, za upis 20 studenata u sedištu ustanove

2. Univerzitet u Nišu – Građevinsko-arhitektonski fakultet, Niš

  • OAS – Upravljanje projektima u graditeljstvu, za upis 60 studenata u sedištu ustanove
  • MAS – Upravljanje projektima u graditeljstvu, za upis 16 studenata u sedištu ustanove

3. Univerzitet u Beogradu – Tehnički fakultet, Bor

  • DAS – Inženjerski menadžment, za upis 20 studenata u sedištu ustanove

4. Univerzitet u Novom Sadu – Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

  • MAS – Informacioni inženjering, za izvođenje na srpskom i engleskom jeziku, za upis 48 studenata u sedištu ustanove

Polje društveno-humanističkih nauka

1. Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici – Filozofski fakultet, Kosovska Mitrovica

  • OAS – Istorija, za upis 30 studenata u sedištu ustanove
  • MAS – Istorija, za upis 20 studenata u sedištu ustanove

Polje medicinskih nauka

1. Univerzitet Privredna akademija – Farmaceutski fakultet, Novi Sad

  • OSS – Zdravstvena nega, za upis 45 studenata u sedištu ustanove

Napomena: U cilju izdavanja uverenja o akreditaciji, visokoškolska ustanova mora elektronskim putem na adresu office@nat.rs da podnese zahtev za izdavanje računa za plaćanje naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji ili da dostavi dokaz o uplati naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji.