Održana 53. elektronska sednica KAPK

Pedeset treća elektronska sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, održana je u četvrtak 8. aprila 2021. godine.

Na sednici Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta je donela odluke o akreditaciji sledećih studijskih programa:

Polje prirodno-matematičkih nauka

1. Univerzitet u Nišu – Prirodno-matematički fakultet, Niš

 • OAS – Hemija, za upis 45 studenata u sedištu ustanove
 • MAS – Hemija, za upis 16 studenata u sedištu ustanove
 • MAS – Primenjena hemija sa osnovama menadžmenta, za upis 16 studenata u sedištu ustanove
 • MAS – Turizam, za upis 27 studenata u sedištu ustanove
 • DAS – Hemija, za upis 10 studenata u sedištu ustanove

Polje društveno-humanističkih nauka

1. Univerzitet u Nišu – Filozofski fakultet, Niš

 • MAS – Anglistika, za izvođenje na srpskom i engleskom jeziku, za upis 50 studenata u sedištu ustanove

2. Univerzitet u Novom Sadu – Ekonomski fakultet, Subotica – Jedinica van sedišta ustanove, Bujanovac

 • OAS – Poslovni informacioni sistemi, za upis 90 studenata u jedinici van sedišta ustanove

3. Univerzitet ,,Union – Nikola Tesla” – Fakultet za pravo, bezbednost i menadžment ,,Konstantin Veliki”, Niš

 • OAS – Menadžment u saobraćaju, za upis 45 studenata u sedištu ustanove

4. Univerzitet u Novom Sadu – Filozofski fakultet, Novi Sad

 • OAS – Jezik, književnost i kultura (sa 12 modula), za upis 495 studenata u sedištu ustanove

Polje tehničko-tehnoloških nauka

1. Univerzitet u Novom Sadu, studije pri univerzitetu

 • MAS – Vibro-akustičko inženjerstvo, za upis 25 studenata u sedištu ustanove

2. Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet, Beograd

 • OAS – Arhitektura, za upis 240 studenata u sedištu ustanove
 • MAS – Arhitektura, za izvođenje na srpskom i engleskom jeziku, za upis 176 studenata u sedištu ustanove

Napomena: U cilju izdavanja uverenja o akreditaciji, visokoškolska ustanova mora elektronskim putem na adresu office@nat.rs da podnese zahtev za izdavanje računa za plaćanje naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji ili da dostavi dokaz o uplati naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji.