Održana 54. elektronska sednica KAPK

Pedeset četvrta elektronska sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, održana je u četvrtak 15. aprila 2021. godine.

Na sednici Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta je donela odluke o akreditaciji sledećih studijskih programa:

Polje društveno-humanističkih nauka

1. Univerzitet u Novom Sadu – Filozofski fakultet, Novi Sad

 • OAS – Sociologija, za upis 55 studenata u sedištu ustanove
 • MAS – Sociologija, za upis 25 studenata u sedištu ustanove
 • MAS Jezik, književnost i kultura (sa 12 modula), za upis 370 studenata u sedištu ustanove
 • DAS – Sociologija, za upis 5 studenata u sedištu ustanove

2. Univerzitet u Nišu – Filozofski fakultet, Niš

 • OAS – Filozofija, za upis 30 studenata u sedištu ustanove
 • OAS – Ruski jezik i književnost, za izvođenje na srpskom i engleskom jeziku, za upis 20 studenata u sedištu ustanove
 • OAS – Francuski jezik i književnost, za izvođenje na srpskom i francuskom jeziku, za upis 30 studenata u sedištu ustanove

3. Univerzitet Edukons, Sremska Kamenica – studije pri univerzitetu

 • DAS – Poslovna ekonomija u međunarodnom okruženju, za izvođenje na srpskom i engleskom jeziku, za upis 10 studenata u sedištu ustanove

4. Univerzitet u Nišu – Pravni fakultet, Niš

 • MAS – Pravo i informacione tehnologije, za upis 50 studenata u sedištu ustanove

5. Univerzitet u Novom Sadu – Ekonomski fakultet, Subotica

 • DAS – Ekonomija, za upis 12 studenata u sedištu ustanove

Polje prirodno-matematičkih nauka

1. Univerzitet u Nišu – Prirodno-matematički fakultet, Niš

 • OAS – Matematika, za upis 54 studenta u sedištu ustanove
 • OAS – Fizika, za upis 32 studenta u sedištu ustanove
 • MAS – Matematika, za upis 48 studenata u sedištu ustanove
 • MAS – Fizika, za upis 21 studenta u sedištu ustanove
 • DAS – Matematika, za upis 10 studenata u sedištu ustanove
 • DAS – Fizika, za upis 10 studenata u sedištu ustanove

Polje umetnosti

2. Univerzitet Union – Računarski fakultet, Beograd

 • DAS – Multimedijalni dizajn, za upis 5 studenata u sedištu ustanove

Polje tehničko-tehnoloških nauka

1. Univerzitet u Nišu – Fakultet zaštite na radu, Niš

 • OAS – Zaštita životne sredine, za upis 120 studenata u sedištu ustanove
 • MAS – Inženjerstvo zaštite životne sredine, za upis 32 studenta u sedištu ustanove

Napomena: U cilju izdavanja uverenja o akreditaciji, visokoškolska ustanova mora elektronskim putem na adresu office@nat.rs da podnese zahtev za izdavanje računa za plaćanje naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji ili da dostavi dokaz o uplati naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji.