Održana 55. elektronska sednica KAPK

Pedeset peta elektronska sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, održana je u četvrtak 22. aprila 2021. godine.

Na sednici Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta je donela odluke o akreditaciji sledećih ustanova i studijskih programa:

Ustanove:

1. Univerzitet u Nišu – Fakultet zaštite na radu, Niš

2. Univerzitet u Nišu – Filozofski fakultet, Niš

3. Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet, Beograd

4. Univerzitet u Kragujevcu – Fakultet pedagoških nauka, Jagodina

Studijski programi:

Polje medicinskih nauka

1. Akademija strukovnih studija Šabac – Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije (Visoka medicinska i poslovno-tehnološka škola strukovnih studija, Šabac)

 • OSS – Zdravstvena nega, za upis 66 studenata u sedištu ustanove

Polje tehničko-tehnoloških nauka

1. Univerzitet u Beogradu – Šumarski fakultet, Beograd

 • MAS – Šumarstvo, za izvođenje na engleskom jeziku (Forestry and Natural Resources Management), za upis 10 studenata u sedištu ustanove

2. Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet, Beograd

 • SAS – Urbana obnova – gradovi u novom milenijumu, za upis 30 studenata u sedištu ustanove
 • DAS – Arhitektura i urbanizam, za izvođenje na srpskom i engleskom jeziku, za upis 25 studenata u sedištu ustanove

Polje društveno-humanističkih nauka

1. Akademija strukovnih studija Južna Srbija – Odsek za poslovne studije Blace (Visoka poslovna škola strukovnih studija, Blace)

 • SSS – Savremeno upravljanje korporacijama, za upis 50 studenata u sedištu ustanove
 • SSS – Upravljanje javnim finansijama, za upis 50 studenata u sedištu ustanove

2. Univerzitet u Nišu – Filozofski fakultet, Niš

 • OAS – Pedagogija, za upis 50 studenata u sedištu ustanove
 • MAS – Pedagogija, za upis 50 studenata u sedištu ustanove

3. Univerzitet u Kragujevcu – Ekonomski fakultet, Kragujevac

 • DAS – Ekonomija, za upis 15 studenata u sedištu ustanove

4. Univerzitet u Novom Sadu – Ekonomski fakultet, Subotica

 • DAS – Poslovna informatika, za upis 2 studenta u sedištu ustanove

5. Univerzitet u Novom Sadu – Filozofski fakultet, Novi Sad

 • DAS – Jezik i književnost (2 modula), za upis 30 studenata u sedištu ustanove

6. Univerzitet u Kragujevcu – Filološko-umetnički fakultet, Kragujevac

 • OAS – Nemački jezik i književnost, za upis 30 studenata u sedištu ustanove

Napomena: U cilju izdavanja uverenja o akreditaciji, visokoškolska ustanova mora elektronskim putem na adresu office@nat.rs da podnese zahtev za izdavanje računa za plaćanje naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji ili da dostavi dokaz o uplati naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji.