Одржана 55. електронска седница КАПК

Педесет пета електронска седница Комисије за акредитацију и проверу квалитета, одржана је у четвртак 22. априла 2021. године.

На седници Комисија за акредитацију и проверу квалитета је донела одлуке о акредитацији следећих установа и студијских програма:

Установе:

1. Универзитет у Нишу – Факултет заштите на раду, Ниш

2. Универзитет у Нишу – Филозофски факултет, Ниш

3. Универзитет у Београду – Архитектонски факултет, Београд

4. Универзитет у Крагујевцу – Факултет педагошких наука, Јагодина

Студијски програми:

Поље медицинских наука

1. Академија струковних студија Шабац – Одсек за медицинске и пословно-технолошке студије (Висока медицинска и пословно-технолошка школа струковних студија, Шабац)

 • ОСС – Здравствена нега, за упис 66 студенaта у седишту установе

Поље техничко-технолошких наука

1. Универзитет у Београду – Шумарски факултет, Београд

 • МАС – Шумарство, за извођење на енглеском језику (Forestry and Natural Resources Management), за упис 10 студенaта у седишту установе

2. Универзитет у Београду – Архитектонски факултет, Београд

 • САС – Урбана обнова – градови у новом миленијуму, за упис 30 студенaта у седишту установе
 • ДАС – Архитектура и урбанизам, за извођење на српском и енглеском језику, за упис 25 студенaта у седишту установе

Поље друштвено-хуманистичких наука

1. Академија струковних студија Јужна Србија – Одсек за пословне студије Блаце (Висока пословна школа струковних студија, Блаце)

 • ССС – Савремено управљање корпорацијама, за упис 50 студенaта у седишту установе
 • ССС – Управљање јавним финансијама, за упис 50 студенaта у седишту установе

2. Универзитет у Нишу – Филозофски факултет, Ниш

 • ОАС – Педагогијa, за упис 50 студенaта у седишту установе
 • МАС – Педагогијa, за упис 50 студенaта у седишту установе

3. Универзитет у Крагујевцу – Економски факултет, Крагујевац

 • ДАС – Економија, за упис 15 студенaта у седишту установе

4. Универзитет у Новом Саду – Економски факултет, Суботица

 • ДАС – Пословна информатика, за упис 2 студента у седишту установе

5. Универзитет у Новом Саду – Филозофски факултет, Нови Сад

 • ДАС – Језик и књижевност (2 модула), за упис 30 студенaта у седишту установе

6. Универзитет у Крагујевцу – Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац

 • ОАС – Немачки језик и књижевност, за упис 30 студенaта у седишту установе

Напомена: У циљу издавања уверења о акредитацији, високошколска установа мора електронским путем на адресу office@nat.rs да поднесе захтев за издавање рачуна за плаћање накнаде за издавање уверења о акредитацији или да достави доказ о уплати накнаде за издавање уверења о акредитацији.