Одржана 54. електронска седница КАПК

Педесет четврта електронска седница Комисије за акредитацију и проверу квалитета, одржана је у четвртак 15. априла 2021. године.

На седници Комисија за акредитацију и проверу квалитета је донела одлуке о акредитацији следећих студијских програма:

Поље друштвено-хуманистичких наука

1. Универзитет у Новом Саду – Филозофски факултет, Нови Сад

 • ОАС – Социологија, за упис 55 студената у седишту установе
 • МАС – Социологија, за упис 25 студената у седишту установе
 • МАС Језик, књижевност и култура (са 12 модула), за упис 370 студената у седишту установе
 • ДАС – Социологија, за упис 5 студената у седишту установе

2. Универзитет у Нишу – Филозофски факултет, Ниш

 • ОАС – Филозофија, за упис 30 студената у седишту установе
 • ОАС – Руски језик и књижевност, за извођење на српском и енглеском језику, за упис 20 студенaта у седишту установе
 • ОАС – Француски језик и књижевност, за извођење на српском и француском језику, за упис 30 студенaта у седишту установе

3. Универзитет Едуконс, Сремска Каменица – студије при универзитету

 • ДАС – Пословна економија у међународном окружењу, за извођење на српском и енглеском језику, за упис 10 студенaта у седишту установе

4. Универзитет у Нишу – Правни факултет, Ниш

 • МАС – Право и информационе технологије, за упис 50 студената у седишту установе

5. Универзитет у Новом Саду – Економски факултет, Суботица

 • ДАС – Економија, за упис 12 студената у седишту установе

Поље природно-математичких наука

1. Универзитет у Нишу – Природно-математички факултет, Ниш

 • ОАС – Математика, за упис 54 студента у седишту установе
 • ОАС – Физика, за упис 32 студента у седишту установе
 • МАС – Математика, за упис 48 студената у седишту установе
 • МАС – Физика, за упис 21 студента у седишту установе
 • ДАС – Математика, за упис 10 студената у седишту установе
 • ДАС – Физика, за упис 10 студената у седишту установе

Поље уметности

2. Универзитет Унион – Рачунарски факултет, Београд

 • ДАС – Мултимедијални дизајн, за упис 5 студената у седишту установе

Поље техничко-технолошких наука

1. Универзитет у Нишу – Факултет заштите на раду, Ниш

 • ОАС – Заштита животне средине, за упис 120 студената у седишту установе
 • МАС – Инжењерство заштите животне средине, за упис 32 студента у седишту установе

Напомена: У циљу издавања уверења о акредитацији, високошколска установа мора електронским путем на адресу office@nat.rs да поднесе захтев за издавање рачуна за плаћање накнаде за издавање уверења о акредитацији или да достави доказ о уплати накнаде за издавање уверења о акредитацији.