Одржана 56. електронска седница КАПК

Педесет шеста електронска седница Комисије за акредитацију и проверу квалитета, одржана је у четвртак 29. априла 2021. године.

На седници Комисија за акредитацију и проверу квалитета је донела одлуке о акредитацији следећих установа и студијских програма:

Установе:

1. Универзитет у Београду – Медицински факултет, Београд

2. Универзитет у Крагујевцу – Факултет за хотелијерство и туризам, Врњачка Бања

Студијски програми:

Поље друштвено-хуманистичких наука

1. Универзитет у Крагујевцу – Факултет за хотелијерство и туризам, Врњачка Бања

  • ОАС – Хотелијерство и туризам, за упис 150 студенaта у седишту установе
  • МАС – Менаџмент у туризму, за упис 30 студенaта у седишту установе
  • МАС – Менаџмент у хотелијерству, за упис 30 студенaта у седишту установе

Поље техничко-технолошких наука

1. Универзитет у Крагујевцу – Факултет инжењерских наука и Универзитет у Крагујевцу –  Природно-математички факултет

  • ОАС – Инжењерство заштите животне средине (заједнички студијски програм), за упис 40 студенaта у седишту установе

2. Универзитет у Београду – Шумарски факултет, Универзитет у Новом Саду – Пољопривредни факултет и Универзитет у Нишу

  • МАС – Ерозија земљишта и превенција од бујичних поплава (заједнички студијски програм), за упис 40 студенaта у седишту установе

3. Универзитет у Нишу – Факултет заштите на раду, Ниш

  • ОАС – Заштита од пожара, за упис 60 студенaта у седишту установе
  • МАС – Управљање ванредним ситуацијама, за упис 32 студента у седишту установе
  • МАС – Инжењерство заштите од пожара, за упис 32 студента у седишту установе

Напомена: У циљу издавања уверења о акредитацији, високошколска установа мора електронским путем на адресу office@nat.rs да поднесе захтев за издавање рачуна за плаћање накнаде за издавање уверења о акредитацији или да достави доказ о уплати накнаде за издавање уверења о акредитацији.