Održana 56. elektronska sednica KAPK

Pedeset šesta elektronska sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, održana je u četvrtak 29. aprila 2021. godine.

Na sednici Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta je donela odluke o akreditaciji sledećih ustanova i studijskih programa:

Ustanove:

1. Univerzitet u Beogradu – Medicinski fakultet, Beograd

2. Univerzitet u Kragujevcu – Fakultet za hotelijerstvo i turizam, Vrnjačka Banja

Studijski programi:

Polje društveno-humanističkih nauka

1. Univerzitet u Kragujevcu – Fakultet za hotelijerstvo i turizam, Vrnjačka Banja

  • OAS – Hotelijerstvo i turizam, za upis 150 studenata u sedištu ustanove
  • MAS – Menadžment u turizmu, za upis 30 studenata u sedištu ustanove
  • MAS – Menadžment u hotelijerstvu, za upis 30 studenata u sedištu ustanove

Polje tehničko-tehnoloških nauka

1. Univerzitet u Kragujevcu – Fakultet inženjerskih nauka i Univerzitet u Kragujevcu –  Prirodno-matematički fakultet

  • OAS – Inženjerstvo zaštite životne sredine (zajednički studijski program), za upis 40 studenata u sedištu ustanove

2. Univerzitet u Beogradu – Šumarski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu – Poljoprivredni fakultet i Univerzitet u Nišu

  • MAS – Erozija zemljišta i prevencija od bujičnih poplava (zajednički studijski program), za upis 40 studenata u sedištu ustanove

3. Univerzitet u Nišu – Fakultet zaštite na radu, Niš

  • OAS – Zaštita od požara, za upis 60 studenata u sedištu ustanove
  • MAS – Upravljanje vanrednim situacijama, za upis 32 studenta u sedištu ustanove
  • MAS – Inženjerstvo zaštite od požara, za upis 32 studenta u sedištu ustanove

Napomena: U cilju izdavanja uverenja o akreditaciji, visokoškolska ustanova mora elektronskim putem na adresu office@nat.rs da podnese zahtev za izdavanje računa za plaćanje naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji ili da dostavi dokaz o uplati naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji.