Održana 64. elektronska sednica KAPK

Šezdeset četvrta elektronska sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, održana je u četvrtak 22. jula 2021. godine.

Na sednici Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta je donela odluke o akreditaciji sledećih ustanova i studijskih programa:

Ustanove:

1. Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu – Stomatološki fakultet u Pančevu

2. Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici – Fakultet tehničkih nauka, Kosovska Mitrovica

3. Visoka škola – Akademija Srpske Pravoslavne Crkve za umetnost i konservaciju, Beograd

Studijski programi:

Polje medicinskih nauka

1. Univerzitet u Nišu – Medicinski fakultet, Niš

 • IAS – Medicina, za izvođenje na srpskom i engleskom jeziku, proširenje akreditacije povećanjem broja studenata sa 204 na 240

2. Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu – Stomatološki fakultet u Pančevu

 • IAS – Stomatologije, za upis 77 studenata u sedištu ustanove
 • SAS – Stomatologije, za upis 20 studenata u sedištu ustanove
 • DAS – Stomatologije, za upis 8 studenata u sedištu ustanove

Polje društveno-humanističkih nauka

1. Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera u Subotici

 • OSS – Strukovni poslovni informatičar, za upis 40 studenata u sedištu ustanove

2. Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici – Filozofski fakultet, Kosovska Mitrovica

 • DAS – Istorija, za upis 4 studenta u sedištu ustanove

Polje tehničko-tehnoloških nauka

1. Univerzitet Union – Nikola Tesla, Beograd

 • OAS – Arhitektura i urbanizam, proširenje akreditacije povećanjem broja studenata sa 60 na 120

2. Univerzitet u Beogradu – Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd

 • OAS – Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija, za upis 110 studenata u sedištu ustanove
 • MAS – Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija, za izvođenje na srpskom i engleskom jeziku, za upis 55 studenata u sedištu ustanove
 • DAS – Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija, za izvođenje na srpskom i engleskom jeziku, za upis 15 studenata u sedištu ustanove

3. Univerzitet Union – Računarski fakultet, Beograd

 • OSS – Informacione tehnologije, za upis 60 studenata u sedištu ustanove
 • OAS – Računarsko inženjerstvo, za upis 180 studenata u sedištu ustanove
 • MAS – Računarsko inženjerstvo, za upis 15 studenata u sedištu ustanove
 • MAS – Informacioni sistemi, za upis 15 studenata u sedištu ustanove
 • MAS – Softversko inženjerstvo, za upis 15 studenata u sedištu ustanove

Polje umetnosti

1. Visoka škola – Akademija Srpske Pravoslavne Crkve za umetnost i konservaciju, Beograd

 • OAS – Obnova i čuvanje, za upis 9 studenata u sedištu ustanove
 • MAS – Obnova i čuvanje, za upis 7 studenata u sedištu ustanove

IMT studije

1. Univerzitet u Beogradu

 • MAS – Računarstvo u društvenim naukama, za upis 25 studenata u sedištu ustanove
 • MAS – Napredna analiza podataka, za izvođenje na srpskom i engleskom jeziku, za upis 25 studenata u sedištu ustanove

Napomena: U cilju izdavanja uverenja o akreditaciji, visokoškolska ustanova mora elektronskim putem na adresu office@nat.rs da podnese zahtev za izdavanje računa za plaćanje naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji ili da dostavi dokaz o uplati naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji.