Одржана 64. електронска седница КАПК

Шездесет четврта електронска седница Комисије за акредитацију и проверу квалитета, одржана је у четвртак 22. јула 2021. године.

На седници Комисија за акредитацију и проверу квалитета је донела одлуке о акредитацији следећих установа и студијских програма:

Установе:

1. Универзитет Привредна академија у Новом Саду – Стоматолошки факултет у Панчеву

2. Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици – Факултет техничких наука, Косовска Митровица

3. Висока школа – Академија Српске Православне Цркве за уметност и консервацију, Београд

Студијски програми:

Поље медицинских наука

1. Универзитет у Нишу – Медицински факултет, Ниш

 • ИАС – Медицина, за извођење на српском и енглеском језику, проширење акредитације повећањем броја студената са 204 на 240

2. Универзитет Привредна академија у Новом Саду – Стоматолошки факултет у Панчеву

 • ИАС – Стоматологије, за упис 77 студенaта у седишту установе
 • САС – Стоматологије, за упис 20 студенaта у седишту установе
 • ДАС – Стоматологије, за упис 8 студенaта у седишту установе

Поље друштвено-хуманистичких наука

1. Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици

 • ОСС – Струковни пословни информатичар, за упис 40 студенaта у седишту установе

2. Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици – Филозофски факултет, Косовска Митровица

 • ДАС – Историја, за упис 4 студента у седишту установе

Поље техничко-технолошких наука

1. Универзитет Унион – Никола Тесла, Београд

 • ОАС – Архитектура и урбанизам, проширење акредитације повећањем броја студената са 60 на 120

2. Универзитет у Београду – Технолошко-металуршки факултет, Београд

 • ОАС – Биохемијско инжењерство и биотехнологија, за упис 110 студенaта у седишту установе
 • МАС – Биохемијско инжењерство и биотехнологија, за извођење на српском и енглеском језику, за упис 55 студенaта у седишту установе
 • ДАС – Биохемијско инжењерство и биотехнологија, за извођење на српском и енглеском језику, за упис 15 студенaта у седишту установе

3. Универзитет Унион – Рачунарски факултет, Београд

 • ОСС – Информационе технологије, за упис 60 студенaта у седишту установе
 • ОАС – Рачунарско инжењерство, за упис 180 студенaта у седишту установе
 • МАС – Рачунарско инжењерство, за упис 15 студенaта у седишту установе
 • МАС – Информациони системи, за упис 15 студенaта у седишту установе
 • МАС – Софтверско инжењерство, за упис 15 студенaта у седишту установе

Поље уметности

1. Висока школа – Академија Српске Православне Цркве за уметност и консервацију, Београд

 • ОАС – Обнова и чување, за упис 9 студенaта у седишту установе
 • МАС – Обнова и чување, за упис 7 студенaта у седишту установе

ИМТ студије

1. Универзитет у Београду

 • МАС – Рачунарство у друштвеним наукама, за упис 25 студенaта у седишту установе
 • МАС – Напредна анализа података, за извођење на српском и енглеском језику, за упис 25 студенaта у седишту установе

Напомена: У циљу издавања уверења о акредитацији, високошколска установа мора електронским путем на адресу office@nat.rs да поднесе захтев за издавање рачуна за плаћање накнаде за издавање уверења о акредитацији или да достави доказ о уплати накнаде за издавање уверења о акредитацији.