Одржана 66. електронска седница КАПК

Шездесет шеста електронска седница Комисије за акредитацију и проверу квалитета, одржана је у четвртак 6. септембра 2021. године.

На седници Комисија за акредитацију и проверу квалитета је донела одлуке о акредитацији следећих установа и студијских програма:

Установе:

1. Универзитет у Београду – Факултет безбедности, Београд

2. Висока школа академских студија – Академија за пословну економију, Чачак

Студијски програми:

ИМТ студије

1. Универзитет уметности у Београду и Универзитет у Београду – Математички факултет, Београд

 • МАС – Уметност и дизајн видео игара (заједнички студијски програм), за упис 30 студенaта у седишту установе

2. Универзитет Сингидунум, Београд

 • ОАС – Информационе технологије, за извођење на српском и енглеском језику, за упис 180 студенaта у седишту установе

3. Универзитет у Новом Саду – Филозофски факултет, Нови Сад

 • ДАС – Интердисциплинарне докторске студије у области друштвено-хуманистичких наука, за упис 5 студенaта у седишту установе

Поље уметности

1. Алфа БК универзитет – Академија уметности, Београд

 • ОАС – Глума, за упис 20 студенaта у седишту установе

2. Висока школа – Академија Српске Православне Цркве за уметности и консервацију, Београд

 • ОАС – Црквене уметности, за упис 9 студенaта у седишту установе
 • МАС – Црквене уметности, за упис 7 студенaта у седишту установе

Поље природно-математичких наука

3. Универзитет у Београду – Географски факултет, Београд

 • ОАС – Географија, за упис 70 студенaта у седишту установе
 • МАС – Географија, за упис 40 студенaта у седишту установе
 • ДАС – Геонауке, за упис 20 студенaта у седишту установе

Поље медицинских наука

1. Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре – Сирмијум, Сремска Митровица

 • ОСС – Струковна медицинска сестра, за упис 28 студенaта у седишту установе

2. Висока струковна школа – Интернационални центар за професионалне студије – ИЦЕПС, Београд

 • ОСС – Здравствена нега, проширење акредитације повећањем броја студената са 46 на 88

Поље друштвено-хуманистичких наука

1. Универзитет у Београду – Филозофски факултет, Београд

 • ОАС – Социологија, за упис 100 студенaта у седишту установе
 • МАС – Социологија, за упис 75 студенaта у седишту установе
 • МАС – Историја, за упис 100 студенaта у седишту установе
 • ДАС – Социологија, за упис 20 студенaта у седишту установе
 • ДАС – Историја, за упис 30 студенaта у седишту установе

2. Универзитет у Београду – Факултет безбедности, Београд

 • ОАС – Студије наука безбедности, за упис 400 студенaта у седишту установе
 • МАС – Студије наука безбедности, за упис 50 студенaта у седишту установе
 • ДАС – Студије наука безбедности, за упис 15 студенaта у седишту установе

3. Висока школа академских студија – Академија за пословну економију, Чачак

 • OАС – Финансије и банкарство (са 2 модула), за упис 110 студенaта у седишту установе
 • МАС – Финансије и банкарство, за упис 25 студенaта у седишту установе
 • МАС – Менаџмент, за упис 25 студенaта у седишту установе

4. Универзитет у Нишу – Економски факултет, Ниш

 • ДАС – Економија, за упис 35 студенaта у седишту установе

5. Универзитет у Нишу – Факултет спорта и физичког васпитања, Ниш

 • ДАС – Спортске науке, за упис 10 студенaта у седишту установе

6. Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд

 • ОАС – Дефектологија (са 5 модула), за упис 160 студенaта у седишту установе
 • МАС – Дефектологија (са 5 модула), за упис 160 студенaта у седишту установе
 • ДАС – Дефектологија, за упис 15 студенaта у седишту установе

7. Висока школа струковних студија за образовање васпитача и пословних информатичара – Сирмијум, Сремска Митровица

 • ОСС – Васпитач деце предшколског узраста – студије на даљину, за упис 30 студенaта у седишту установе

Напомена: У циљу издавања уверења о акредитацији, високошколска установа мора електронским путем на адресу office@nat.rs да поднесе захтев за издавање рачуна за плаћање накнаде за издавање уверења о акредитацији или да достави доказ о уплати накнаде за издавање уверења о акредитацији.