Одржана 67. седница КАПК

Шездесет седма редовна седница Комисије за акредитацију и проверу квалитета (КАПК) одржана је у Палати „Србија“, седишту Националног тела за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању (НАТ), у четвртак 9. септембра 2021. године.

На седници Комисија за акредитацију и проверу квалитета је донела одлуке о акредитацији следећих установа и студијских програма:

Установе:

1. Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици – Медицински факултет, Косовска Митровица

2. Универзитет Едуконс – Факултет за спорт и туризам – ТИМС, Нови Сад

3. Универзитет у Београду – Филозофски факултет, Београд

Студијски програми:

Поље друштвено-хуманистичких наука

1. Универзитет Едуконс – Факултет за спорт и туризам – ТИМС, Нови Сад

  • ОАС – Физичко васпитање и спорт, за упис 50 студенaта у седишту установе
  • МАС – Физичко васпитање и спорт, за упис 50 студенaта у седишту установе
  • ДАС – Физичко васпитање и спорт, за упис 10 студенaта у седишту установе

2. Универзитет у Београду – Филозофски факултет, Београд

  • ОАС – Педагогија, за упис 60 студенaта у седишту установе
  • МАС – Педагогија, за упис 60 студенaта у седишту установе
  • ДАС – Педагогија, за упис 10 студенaта у седишту установе

3. Универзитет у Нишу – Филозофски факултет, Ниш

  • МАС – Психологија (са 4 модула), за упис 60 студенaта у седишту установе

Напомена: У циљу издавања уверења о акредитацији, високошколска установа мора електронским путем на адресу office@nat.rs да поднесе захтев за издавање рачуна за плаћање накнаде за издавање уверења о акредитацији или да достави доказ о уплати накнаде за издавање уверења о акредитацији.