Održana 66. elektronska sednica KAPK

Šezdeset šesta elektronska sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, održana je u četvrtak 6. septembra 2021. godine.

Na sednici Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta je donela odluke o akreditaciji sledećih ustanova i studijskih programa:

Ustanove:

1. Univerzitet u Beogradu – Fakultet bezbednosti, Beograd

2. Visoka škola akademskih studija – Akademija za poslovnu ekonomiju, Čačak

Studijski programi:

IMT studije

1. Univerzitet umetnosti u Beogradu i Univerzitet u Beogradu – Matematički fakultet, Beograd

 • MAS – Umetnost i dizajn video igara (zajednički studijski program), za upis 30 studenata u sedištu ustanove

2. Univerzitet Singidunum, Beograd

 • OAS – Informacione tehnologije, za izvođenje na srpskom i engleskom jeziku, za upis 180 studenata u sedištu ustanove

3. Univerzitet u Novom Sadu – Filozofski fakultet, Novi Sad

 • DAS – Interdisciplinarne doktorske studije u oblasti društveno-humanističkih nauka, za upis 5 studenata u sedištu ustanove

Polje umetnosti

1. Alfa BK univerzitet – Akademija umetnosti, Beograd

 • OAS – Gluma, za upis 20 studenata u sedištu ustanove

2. Visoka škola – Akademija Srpske Pravoslavne Crkve za umetnosti i konservaciju, Beograd

 • OAS – Crkvene umetnosti, za upis 9 studenata u sedištu ustanove
 • MAS – Crkvene umetnosti, za upis 7 studenata u sedištu ustanove

Polje prirodno-matematičkih nauka

3. Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet, Beograd

 • OAS – Geografija, za upis 70 studenata u sedištu ustanove
 • MAS – Geografija, za upis 40 studenata u sedištu ustanove
 • DAS – Geonauke, za upis 20 studenata u sedištu ustanove

Polje medicinskih nauka

1. Visoka škola strukovnih studija za vaspitače i poslovne informatičare – Sirmijum, Sremska Mitrovica

 • OSS – Strukovna medicinska sestra, za upis 28 studenata u sedištu ustanove

2. Visoka strukovna škola – Internacionalni centar za profesionalne studije – ICEPS, Beograd

 • OSS – Zdravstvena nega, proširenje akreditacije povećanjem broja studenata sa 46 na 88

Polje društveno-humanističkih nauka

1. Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet, Beograd

 • OAS – Sociologija, za upis 100 studenata u sedištu ustanove
 • MAS – Sociologija, za upis 75 studenata u sedištu ustanove
 • MAS – Istorija, za upis 100 studenata u sedištu ustanove
 • DAS – Sociologija, za upis 20 studenata u sedištu ustanove
 • DAS – Istorija, za upis 30 studenata u sedištu ustanove

2. Univerzitet u Beogradu – Fakultet bezbednosti, Beograd

 • OAS – Studije nauka bezbednosti, za upis 400 studenata u sedištu ustanove
 • MAS – Studije nauka bezbednosti, za upis 50 studenata u sedištu ustanove
 • DAS – Studije nauka bezbednosti, za upis 15 studenata u sedištu ustanove

3. Visoka škola akademskih studija – Akademija za poslovnu ekonomiju, Čačak

 • OAS – Finansije i bankarstvo (sa 2 modula), za upis 110 studenata u sedištu ustanove
 • MAS – Finansije i bankarstvo, za upis 25 studenata u sedištu ustanove
 • MAS – Menadžment, za upis 25 studenata u sedištu ustanove

4. Univerzitet u Nišu – Ekonomski fakultet, Niš

 • DAS – Ekonomija, za upis 35 studenata u sedištu ustanove

5. Univerzitet u Nišu – Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Niš

 • DAS – Sportske nauke, za upis 10 studenata u sedištu ustanove

6. Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd

 • OAS – Defektologija (sa 5 modula), za upis 160 studenata u sedištu ustanove
 • MAS – Defektologija (sa 5 modula), za upis 160 studenata u sedištu ustanove
 • DAS – Defektologija, za upis 15 studenata u sedištu ustanove

7. Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i poslovnih informatičara – Sirmijum, Sremska Mitrovica

 • OSS – Vaspitač dece predškolskog uzrasta – studije na daljinu, za upis 30 studenata u sedištu ustanove

Napomena: U cilju izdavanja uverenja o akreditaciji, visokoškolska ustanova mora elektronskim putem na adresu office@nat.rs da podnese zahtev za izdavanje računa za plaćanje naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji ili da dostavi dokaz o uplati naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji.