Održana 67. elektronska sednica KAPK

Šezdeset sedma elektronska sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, održana je u četvrtak 16. septembra 2021. godine.

Na sednici Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta je donela odluke o akreditaciji sledećih studijskih programa:

Polje tehničko-tehnoloških nauka

1. Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici – Fakultet tehničkih nauka, Kosovska Mitrovica

 • OAS – Mašinsko inženjerstvo, za upis 60 studenata u sedištu ustanove
 • MAS – Mašinsko inženjerstvo, za upis 32 studenta u sedištu ustanove
 • DAS – Mašinsko inženjerstvo, za upis 5 studenata u sedištu ustanove
 • OAS – Arhitektura, za upis 40 studenata u sedištu ustanove
 • MAS – Arhitektura, za upis 40 studenata u sedištu ustanove

2. Univerzitet Union – Računarski fakultet, Beograd

 • DAS – Računarsko inženjerstvo, za upis 5 studenata u sedištu ustanove

3. Univerzitet u Beogradu – Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd

 • MAS – Inženjerstvo materijala (sa 3 modula), za izvođenje na srpskom i engleskom jeziku, za upis 25 studenata u sedištu ustanove

Polje prirodno-matematičkih nauka

1. Univerzitet u Kragujevcu – Prirodno-matematički fakultet, Kragujevac

 • DAS – Računarske nauke, za upis 5 studenata u sedištu ustanove
 • DAS – Matematika, za upis 5 studenata u sedištu ustanove

Polje medicinskih nauka

1. Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici – Medicinski fakultet, Kosovska Mitrovica

 • IAS – Medicina, za upis 90 studenata u sedištu ustanove
 • IAS – Stomatologija, za upis 40 studenata u sedištu ustanove
 • OSS – Strukovni zubni tehničar protetičar, za upis 30 studenata u sedištu ustanove

Polje društveno-humanističkih nauka

1. Visoka škola strukovnih studija za kriminalistiku i bezbednost, Niš

 • OSS – Menadžment odnosa sa javnošću, za upis 40 studenata u sedištu ustanove

1. Univerzitet Edukons, Sremska Kamenica

 • DAS – Studije bezbednosti, za upis 10 studenata u sedištu ustanove

Napomena: U cilju izdavanja uverenja o akreditaciji, visokoškolska ustanova mora elektronskim putem na adresu office@nat.rs da podnese zahtev za izdavanje računa za plaćanje naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji ili da dostavi dokaz o uplati naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji.