Održana 68. elektronska sednica KAPK

Šezdeset osma elektronska sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, održana je u četvrtak 23. septembra 2021. godine.

Na sednici Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta je donela odluke o akreditaciji sledećih ustanova i studijskih programa:

Ustanove:

1. Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici – Učiteljski fakultet u Prizrenu sa privremenim sedištem u Leposaviću

Programi:

Polje društveno-humanističkih nauka

1. Univerzitet u Novom Sadu – Filozofski fakultet, Novi Sad

 • OAS – Istorija, za upis 75 studenata u sedištu ustanove
 • MAS – Istorija, za upis 50 studenata u sedištu ustanove
 • DAS – Istorija, za upis 5 studenata u sedištu ustanove

2. Univerzitet u Nišu – Filozofski fakultet, Niš

 • DAS – Srbistike, za upis 7 studenata u sedištu ustanove
 • DAS – Strane filologije, za upis 12 studenata u sedištu ustanove

3. Univerzitet u Novom Sadu – Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad

 • DAS – Metodika nastave prirodnih nauka (biologije, hemije, fizike, geografije), matematike i informatike, za upis 20 studenata u sedištu ustanove

4. Univerzitet u Prištini – Učiteljski fakultet u Prizrenu sa privremenim sedištem u Leposaviću

 • OAS – Razredna nastava, za upis 55 studenata u sedištu ustanove
 • MAS – Razredna nastava, za upis 54 studenta u sedištu ustanove
 • OAS – Vaspitač u predškolskim ustanovama, za upis 75 studenata u sedištu ustanove

5. Visoka škola modernog biznisa, Beograd

 • OAS – Menadžment u savremenom biznisu, proširenje akreditacije povećanjem broja studenata sa 120 na 150

Polje tehničko-tehnoloških nauka

1. Akademija tehničkih strukovnih studija, Beograd

Odsek Kompjutersko-mašinsko inženjerstvo

 • OSS – Energetska efikasnost i čista energija, proširenje akreditacije dodavanjem modula po dualnom modelu studija, za upis 20 studenata u sedištu od čega 6 po dualnom modelu

2. Univerzitet u Kragujevcu – Agronomski fakultet, Čačak

 • MAS – Zootehnika, za upis 16 studenata u sedištu ustanove

Polje medicinskih nauka

1. Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici – Medicinski fakultet, Kosovska Mitrovica

 • DAS – Medicinske nauke, za upis 35 studenata u sedištu ustanove

Polje prirodno-matematičkih nauka

1. Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet, Beograd

 • OAS – Geoprostorne osnove životne sredine, za upis 40 studenata u sedištu ustanove
 • MAS – Geoprostorne osnove životne sredine, za upis 30 studenata u sedištu ustanove

Napomena: U cilju izdavanja uverenja o akreditaciji, visokoškolska ustanova mora elektronskim putem na adresu office@nat.rs da podnese zahtev za izdavanje računa za plaćanje naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji ili da dostavi dokaz o uplati naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji.