Одржана 68. електронска седница КАПК

Шездесет осма електронска седница Комисије за акредитацију и проверу квалитета, одржана је у четвртак 23. септембра 2021. године.

На седници Комисија за акредитацију и проверу квалитета је донела одлуке о акредитацији следећих установа и студијских програма:

Установе:

1. Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици – Учитељски факултет у Призрену са привременим седиштем у Лепосавићу

Програми:

Поље друштвено-хуманистичких наука

1. Универзитет у Новом Саду – Филозофски факултет, Нови Сад

 • ОАС – Историја, за упис 75 студенaта у седишту установе
 • МАС – Историја, за упис 50 студенaта у седишту установе
 • ДАС – Историја, за упис 5 студенaта у седишту установе

2. Универзитет у Нишу – Филозофски факултет, Ниш

 • ДАС – Србистике, за упис 7 студенaта у седишту установе
 • ДАС – Стране филологије, за упис 12 студенaта у седишту установе

3. Универзитет у Новом Саду – Природно-математички факултет, Нови Сад

 • ДАС – Методика наставе природних наука (биологије, хемије, физике, географије), математике и информатике, за упис 20 студенaта у седишту установе

4. Универзитет у Приштини – Учитељски факултет у Призрену са привременим седиштем у Лепосавићу

 • ОАС – Разредна настава, за упис 55 студенaта у седишту установе
 • МАС – Разредна настава, за упис 54 студента у седишту установе
 • ОАС – Васпитач у предшколским установама, за упис 75 студенaта у седишту установе

5. Висока школа модерног бизниса, Београд

 • ОАС – Менаџмент у савременом бизнису, проширење акредитације повећањем броја студената са 120 на 150

Поље техничко-технолошких наука

1. Академија техничких струковних студија, Београд

Одсек Компјутерско-машинско инжењерство

 • ОСС – Енергетска ефикасност и чиста енергија, проширење акредитације додавањем модула по дуалном моделу студија, за упис 20 студенaта у седишту од чега 6 по дуалном моделу

2. Универзитет у Крагујевцу – Агрономски факултет, Чачак

 • МАС – Зоотехника, за упис 16 студенaта у седишту установе

Поље медицинских наука

1. Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици – Медицински факултет, Косовска Митровица

 • ДАС – Медицинске науке, за упис 35 студенaта у седишту установе

Поље природно-математичких наука

1. Универзитет у Београду – Географски факултет, Београд

 • ОАС – Геопросторне основе животне средине, за упис 40 студенaта у седишту установе
 • МАС – Геопросторне основе животне средине, за упис 30 студенaта у седишту установе

Напомена: У циљу издавања уверења о акредитацији, високошколска установа мора електронским путем на адресу office@nat.rs да поднесе захтев за издавање рачуна за плаћање накнаде за издавање уверења о акредитацији или да достави доказ о уплати накнаде за издавање уверења о акредитацији.