Одржана 69. електронска седница КАПК

Шездесет девета електронска седница Комисије за акредитацију и проверу квалитета, одржана је у четвртак 30. септембра 2021. године.

На седници Комисија за акредитацију и проверу квалитета је донела одлуке о акредитацији следећих студијских програма:

ИМТ студије

1. Универзитет у Београду – Географски факултет, Београд

 • ОАС – Туризмологија, за упис 70 студенaта у седишту установе
 • MАС – Туризмологија, за упис 30 студенaта у седишту установе

Поље природно-математичких наука

1. Универзитет у Нишу – Природно-математички факултет, Ниш

 • ОАС – Биологија, за упис 60 студенaта у седишту установе
 • MАС – Биологија (са 2 модула), за упис 26 студенaта у седишту установе

Поље медицинских наука

1. Универзитет у Београду – Медицински факултет, Београд

 • МАС – Јавно здравље, за извођење на српском и енглеском језику, за упис 96 студенaта у седишту установе
 • САС – Медицинске науке, за упис 60 студенaта у седишту установе

Поље техничко-технолошких наука

1. Универзитет Привредна академија – Факултет за економију и инжењерски менаџмент, Нови Сад

 • ОАС – Саобраћајно инжењерство, за упис 100 студенaта у седишту установе

2. Универзитет у Новом Саду – Пољопривредни факултет, Нови Сад

 • ОАС – Пејзажна архитектура, проширење акредитације додавањем модула по дуалном моделу студија, за упис 50 студенaта у седишту установе од чега 5 по дуалном моделу

3. Универзитет у Крагујевцу – Факултет техничких наука, Чачак

 • ОСС – Одевно инжењерство и дизајн (са модулом по дуалном моделу студија), за упис 40 студенaта у седишту установе од чега 20 по дуалном моделу

4. Академија техничких струковних студија, Београд

 • ОСС – Машинско инжењерство (са 4 модула, укључујући 2 модула по дуалном моделу студија), за упис 120 студенaта у седишту академије од чега 6 по дуалном моделу
 • ОСС – Друмски саобраћај (са модулом по дуалном моделу студија), за упис 80 студенaта у седишту од чега 3 по дуалном моделу
 • МСС – Машинско инжењерство (са 4 модула, укључујући 2 модула по дуалном моделу студија), за упис 16 студенaта у седишту академије од чега 3 по дуалном моделу
 • МСС – Фитомедицина (са модулом по дуалном моделу студија), за упис 16 студенaта у седишту академије од чега 5 по дуалном моделу
 • МСС – Прехрамбена технологија (са модулом по дуалном моделу студија), за упис 16 студенaта у седишту академије од чега 4 по дуалном моделу

Одсек Београдска политехника

 • ОСС – Рециклажне технологије, проширење акредитације додавањем модула по дуалном моделу студија, за упис 20 студенaта у седишту од чега 2 по дуалном моделу

5. Академија техничко-васпитачких струковних студија, Ниш

Одсек Ниш

 • ОСС – Грађевинско инжењерство, проширење акредитације додавањем модула по дуалном моделу студија, за упис 60 студенaта у седишту од чега 4 по дуалном моделу

Поље друштвено-хуманистичких наука

1. Универзитет у Београду – Филозофски факултет, Београд

 • ОАС – Андрагогија, за упис 30 студенaта у седишту установе
 • МАС – Андрагогија, за упис 30 студенaта у седишту установе
 • OАС – Филозофија, за упис 70 студенaта у седишту установе
 • МАС – Филозофија, за упис 50 студенaта у седишту установе

2. Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици – Филозофски факултет, Косовска Митровица

 • МАС – Историја уметности, за упис 5 студенaта у седишту установе

3. Универзитет у Нишу – Филозофски факултет, Ниш

 • МАС – Историја, за упис 25 студенaта у седишту установе
 • МАС – Србистика (са 2 модула), за упис 50 студенaта у седишту установе

4. Универзитет Привредна Академија – Факултет за економију и инжењерски менаџмент, Нови Сад – Јединица ван седишта установе, Лесковац

 • ОАС – Пословна економија и финансије, за упис 50 студенaта у јединици ван седишта установе

5. Универзитет у Нишу – Факултет спорта и физичког васпитања, Ниш

 • ССС – Спорт, за упис 25 студенaта у седишту установе

6. Универзитет Сингидунум – Факултет за медије и комуникације, Београд

 • ОАС – Психологија (са 4 модула), проширење акредитације повећањем броја студената са 160 на 250

Напомена: У циљу издавања уверења о акредитацији, високошколска установа мора електронским путем на адресу office@nat.rs да поднесе захтев за издавање рачуна за плаћање накнаде за издавање уверења о акредитацији или да достави доказ о уплати накнаде за издавање уверења о акредитацији.