Одржана 70. електронска седница КАПК

Седамдесета електронска седница Комисије за акредитацију и проверу квалитета, одржана је у четвртак 7. октобра 2021. године.

На седници, Комисија за акредитацију и проверу квалитета донела је одлуке о акредитацији следећих установа и студијских програма:

Установе:

1. Универзитет у Београду – Учитељски факултет, Београд

2. Академија струковних студија Шумадија, Крагујевац

3. Академија техничких струковних студија, Београд

Програми:

Поље медицинских наука

1. Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици – Медицински факултет

 • ИАС – Медицина, проширење акредитације повећањем броја студената са 90 на 100
 • ИАС – Стоматологија, проширење акредитације повећањем броја студената са 40 на 50

Поље уметности

1. Академија техничких струковних студија, Београд

Одсек Београдска политехника

 • ОСС – Модни дизајн производа од коже, проширење акредитације додавањем модула по дуалном моделу студија, за упис 40 студената у седишту од чега 5 по дуалном моделу
 • МСС – Графички дизајн, проширење акредитације додавањем модула по дуалном моделу студија, за упис 30 студената у седишту од чега 3 по дуалном моделу

Поље друштвено-хуманистичких наука

1. Универзитет у Београду – Филозофски факултет, Београд

 • ДАС – Историја уметности, за упис 15 студената у седишту установе
 • ДАС – Андрагогија, за упис 10 студенaта у седишту установе

2. Универзитет Привредна академија у Новом Саду – Факултет друштвених наука, Београд

 • ОАС – Економија, проширење акредитације повећањем броја студената са 40 на 80

3. Универзитет у Београду – Учитељски факултет, Београд

 • ОАС – Образовање учитеља, за упис 300 студената у седишту установе
 • МАС – Образовање учитеља, за упис 200 студената у седишту установе

4. Универзитет у Нишу – Факултет спорта и физичког васпитања, Ниш

 • ОАС – Физичко васпитање и спорт, за упис 195 студената у седишту установе

Поље техничко-технолошких наука

1. Академија техничко-васпитачких струковних студија, Ниш

Одсек Пирот

 • ОСС – Пословни информациони системи (са 2 модула, укључујући 1 модул по дуалном моделу студија), за упис 30 студената у седишту од чега 5 по дуалном моделу

Одсек Ниш

 • ОСС – Индустријско инжењерство, проширење акредитације додавањем модула по дуалном моделу студија, за упис 60 студената у седишту од чега 7 по дуалном моделу

Одсек Врање

 • ОСС – Прехрамбена технологија, проширење акредитације додавањем модула по дуалном моделу студија, за упис 9 студената у седишту од чега 3 по дуалном моделу
 • ОСС – Инжењерство намештаја и ентеријера, проширење акредитације додавањем модула по дуалном моделу студија, за упис 12 студената у седишту од чега 5 по дуалном моделу

2. Академија техничких струковних студија, Београд

Одсек Београдска политехника

 • ОСС – Графичко инжењерство, проширење акредитације додавањем модула по дуалном моделу студија, за упис 60 студената у седишту од чега 3 по дуалном моделу

Одсек Примењене инжењерске науке Пожаревац

 • МСС – Електротехника и рачунарство (са 2 модула, укључујући 1 модул по дуалном моделу студија), за упис 32 студента у седишту од чега 2 по дуалном моделу

Напомена: У циљу издавања уверења о акредитацији, високошколска установа мора електронским путем на адресу office@nat.rs да поднесе захтев за издавање рачуна за плаћање накнаде за издавање уверења о акредитацији или да достави доказ о уплати накнаде за издавање уверења о акредитацији.