Održana 70. elektronska sednica KAPK

Sedamdeseta elektronska sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, održana je u četvrtak 7. oktobra 2021. godine.

Na sednici, Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta donela je odluke o akreditaciji sledećih ustanova i studijskih programa:

Ustanove:

1. Univerzitet u Beogradu – Učiteljski fakultet, Beograd

2. Akademija strukovnih studija Šumadija, Kragujevac

3. Akademija tehničkih strukovnih studija, Beograd

Programi:

Polje medicinskih nauka

1. Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici – Medicinski fakultet

 • IAS – Medicina, proširenje akreditacije povećanjem broja studenata sa 90 na 100
 • IAS – Stomatologija, proširenje akreditacije povećanjem broja studenata sa 40 na 50

Polje umetnosti

1. Akademija tehničkih strukovnih studija, Beograd

Odsek Beogradska politehnika

 • OSS – Modni dizajn proizvoda od kože, proširenje akreditacije dodavanjem modula po dualnom modelu studija, za upis 40 studenata u sedištu od čega 5 po dualnom modelu
 • MSS – Grafički dizajn, proširenje akreditacije dodavanjem modula po dualnom modelu studija, za upis 30 studenata u sedištu od čega 3 po dualnom modelu

Polje društveno-humanističkih nauka

1. Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet, Beograd

 • DAS – Istorija umetnosti, za upis 15 studenata u sedištu ustanove
 • DAS – Andragogija, za upis 10 studenata u sedištu ustanove

2. Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu – Fakultet društvenih nauka, Beograd

 • OAS – Ekonomija, proširenje akreditacije povećanjem broja studenata sa 40 na 80

3. Univerzitet u Beogradu – Učiteljski fakultet, Beograd

 • OAS – Obrazovanje učitelja, za upis 300 studenata u sedištu ustanove
 • MAS – Obrazovanje učitelja, za upis 200 studenata u sedištu ustanove

4. Univerzitet u Nišu – Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Niš

 • OAS – Fizičko vaspitanje i sport, za upis 195 studenata u sedištu ustanove

Polje tehničko-tehnoloških nauka

1. Akademija tehničko-vaspitačkih strukovnih studija, Niš

Odsek Pirot

 • OSS – Poslovni informacioni sistemi (sa 2 modula, uključujući 1 modul po dualnom modelu studija), za upis 30 studenata u sedištu od čega 5 po dualnom modelu

Odsek Niš

 • OSS – Industrijsko inženjerstvo, proširenje akreditacije dodavanjem modula po dualnom modelu studija, za upis 60 studenata u sedištu od čega 7 po dualnom modelu

Odsek Vranje

 • OSS – Prehrambena tehnologija, proširenje akreditacije dodavanjem modula po dualnom modelu studija, za upis 9 studenata u sedištu od čega 3 po dualnom modelu
 • OSS – Inženjerstvo nameštaja i enterijera, proširenje akreditacije dodavanjem modula po dualnom modelu studija, za upis 12 studenata u sedištu od čega 5 po dualnom modelu

2. Akademija tehničkih strukovnih studija, Beograd

Odsek Beogradska politehnika

 • OSS – Grafičko inženjerstvo, proširenje akreditacije dodavanjem modula po dualnom modelu studija, za upis 60 studenata u sedištu od čega 3 po dualnom modelu

Odsek Primenjene inženjerske nauke Požarevac

 • MSS – Elektrotehnika i računarstvo (sa 2 modula, uključujući 1 modul po dualnom modelu studija), za upis 32 studenta u sedištu od čega 2 po dualnom modelu

Napomena: U cilju izdavanja uverenja o akreditaciji, visokoškolska ustanova mora elektronskim putem na adresu office@nat.rs da podnese zahtev za izdavanje računa za plaćanje naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji ili da dostavi dokaz o uplati naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji.