Održana 69. elektronska sednica KAPK

Šezdeset deveta elektronska sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, održana je u četvrtak 30. septembra 2021. godine.

Na sednici Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta je donela odluke o akreditaciji sledećih studijskih programa:

IMT studije

1. Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet, Beograd

 • OAS – Turizmologija, za upis 70 studenata u sedištu ustanove
 • MAS – Turizmologija, za upis 30 studenata u sedištu ustanove

Polje prirodno-matematičkih nauka

1. Univerzitet u Nišu – Prirodno-matematički fakultet, Niš

 • OAS – Biologija, za upis 60 studenata u sedištu ustanove
 • MAS – Biologija (sa 2 modula), za upis 26 studenata u sedištu ustanove

Polje medicinskih nauka

1. Univerzitet u Beogradu – Medicinski fakultet, Beograd

 • MAS – Javno zdravlje, za izvođenje na srpskom i engleskom jeziku, za upis 96 studenata u sedištu ustanove
 • SAS – Medicinske nauke, za upis 60 studenata u sedištu ustanove

Polje tehničko-tehnoloških nauka

1. Univerzitet Privredna akademija – Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment, Novi Sad

 • OAS – Saobraćajno inženjerstvo, za upis 100 studenata u sedištu ustanove

2. Univerzitet u Novom Sadu – Poljoprivredni fakultet, Novi Sad

 • OAS – Pejzažna arhitektura, proširenje akreditacije dodavanjem modula po dualnom modelu studija, za upis 50 studenata u sedištu ustanove od čega 5 po dualnom modelu

3. Univerzitet u Kragujevcu – Fakultet tehničkih nauka, Čačak

 • OSS – Odevno inženjerstvo i dizajn (sa modulom po dualnom modelu studija), za upis 40 studenata u sedištu ustanove od čega 20 po dualnom modelu

4. Akademija tehničkih strukovnih studija, Beograd

 • OSS – Mašinsko inženjerstvo (sa 4 modula, uključujući 2 modula po dualnom modelu studija), za upis 120 studenata u sedištu akademije od čega 6 po dualnom modelu
 • OSS – Drumski saobraćaj (sa modulom po dualnom modelu studija), za upis 80 studenata u sedištu od čega 3 po dualnom modelu
 • MSS – Mašinsko inženjerstvo (sa 4 modula, uključujući 2 modula po dualnom modelu studija), za upis 16 studenata u sedištu akademije od čega 3 po dualnom modelu
 • MSS – Fitomedicina (sa modulom po dualnom modelu studija), za upis 16 studenata u sedištu akademije od čega 5 po dualnom modelu
 • MSS – Prehrambena tehnologija (sa modulom po dualnom modelu studija), za upis 16 studenata u sedištu akademije od čega 4 po dualnom modelu

Odsek Beogradska politehnika

 • OSS – Reciklažne tehnologije, proširenje akreditacije dodavanjem modula po dualnom modelu studija, za upis 20 studenata u sedištu od čega 2 po dualnom modelu

5. Akademija tehničko-vaspitačkih strukovnih studija, Niš

Odsek Niš

 • OSS – Građevinsko inženjerstvo, proširenje akreditacije dodavanjem modula po dualnom modelu studija, za upis 60 studenata u sedištu od čega 4 po dualnom modelu

Polje društveno-humanističkih nauka

1. Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet, Beograd

 • OAS – Andragogija, za upis 30 studenata u sedištu ustanove
 • MAS – Andragogija, za upis 30 studenata u sedištu ustanove
 • OAS – Filozofija, za upis 70 studenata u sedištu ustanove
 • MAS – Filozofija, za upis 50 studenata u sedištu ustanove

2. Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici – Filozofski fakultet, Kosovska Mitrovica

 • MAS – Istorija umetnosti, za upis 5 studenata u sedištu ustanove

3. Univerzitet u Nišu – Filozofski fakultet, Niš

 • MAS – Istorija, za upis 25 studenata u sedištu ustanove
 • MAS – Srbistika (sa 2 modula), za upis 50 studenata u sedištu ustanove

4. Univerzitet Privredna Akademija – Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment, Novi Sad – Jedinica van sedišta ustanove, Leskovac

 • OAS – Poslovna ekonomija i finansije, za upis 50 studenata u jedinici van sedišta ustanove

5. Univerzitet u Nišu – Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Niš

 • SSS – Sport, za upis 25 studenata u sedištu ustanove

6. Univerzitet Singidunum – Fakultet za medije i komunikacije, Beograd

 • OAS – Psihologija (sa 4 modula), proširenje akreditacije povećanjem broja studenata sa 160 na 250

Napomena: U cilju izdavanja uverenja o akreditaciji, visokoškolska ustanova mora elektronskim putem na adresu office@nat.rs da podnese zahtev za izdavanje računa za plaćanje naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji ili da dostavi dokaz o uplati naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji.