Održana 78. elektronska sednica KAPK

Sedamdeset osma elektronska sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, održana je u četvrtak 2. decembra 2021. godine.

Na sednici, Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta donela je odluke o akreditaciji sledećih ustanova i studijskih programa:

Ustanove:

1. Univerzitet Privredna akademija – Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije – MEF, Beograd

Studijski programi:

Polje društveno-humanističkih nauka

1. Univerzitet u Novom Sadu – Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad

  • DAS – Doktor nauka – turizam, za izvođenje na srpskom i engleskom jeziku, za upis 10 studenata u sedištu ustanove

2. Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici – Filozofski fakultet, Kosovska Mitrovica

  • OAS – Engleski jezik i književnost, za upis 50 studenata u sedištu ustanove
  • MAS – Engleski jezik i književnost, za upis 26 studenata u sedištu ustanove

3. Univerzitet ,,Union – Nikola Tesla” – Fakultet za sport, Beograd

  • OAS – Trener u sportu, za upis 60 studenata u sedištu ustanove

Polje umetnosti

1. Univerzitet Privredna akademija – Fakultet savremenih umetnosti, Beograd

  • DS – Dizajn, za upis 5 studenata u sedištu ustanove
  • DS – Vizuelne umetnosti, za upis 5 studenata u sedištu ustanove

Polje medicinskih nauka

1. Univerzitet u Beogradu – Medicinski fakultet, Beograd

  • MSS – Strukovni master medicinsko-laboratorijski tehnolog, za upis 24 studenta u sedištu ustanove

2. Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici – Medicinski fakultet, Kosovska Mitrovica

  • OSS – Strukovna medicinska sestra, za upis 30 studenata u sedištu ustanove

Napomena: U cilju izdavanja uverenja o akreditaciji, visokoškolska ustanova mora elektronskim putem na adresu office@nat.rs da podnese zahtev za izdavanje računa za plaćanje naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji ili da dostavi dokaz o uplati naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji.