Održana 79. elektronska sednica KAPK

Sedamdeset deveta elektronska sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, održana je 9. i 13. decembra 2021. godine.

Na sednici, Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta donela je odluke o akreditaciji sledećih studijskih programa:

Polje prirodno-matematičkih nauka

1. Državni univerzitet u Novom Pazaru

  • OAS – Hemija, za upis 25 studenata u sedištu ustanove
  • MAS – Hemija, za upis 10 studenata u sedištu ustanove

2. Univerzitet „Union” – Računarski fakultet, Beograd

  • MAS – Master in Computational Finance, za izvođenje na engleskom jeziku, za upis 15 studenata u sedištu ustanove

Polje medicinskih nauka

1. Univerzitet u Beogradu – Medicinski fakultet, Beograd

  • MSS – Medicinska sestra, za upis 24 studenta u sedištu ustanove

Polje tehničko-tehnoloških nauka

1. Univerzitet u Kragujevcu – Fakultet inženjerskih nauka, Kragujevac i Univerzitet u Kragujevcu – Fakultet medicinskih nauka, Kragujevac

  • DAS – Bioinženjering (zajednički studijski program), za izvođenje nastave na srpskom i engleskom jeziku, za upis 20 studenata u sedištu ustanove

2. Univerzitet u Kragujevcu – Fakultet tehničkih nauka, Čačak

  • MAS – Informacione tehnologije, proširenje akreditacije dodavanjem modula po dualnom modelu studija, za upis 32 studenta u sedištu, od čega 5 po dualnom modelu

Polje društveno-humanističkih nauka

1. Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici – Filozofski fakultet, Kosovska Mitrovica

  • OAS – Ruski jezik i književnost, za upis 20 studenata u sedištu ustanove

2. Univerzitet u Novom Pazaru

  • OAS – Poslovna informatika, za upis 25 studenata u sedištu ustanove
  • MAS – Poslovna ekonomija, za upis 25 studenata u sedištu ustanove

Napomena: U cilju izdavanja uverenja o akreditaciji, visokoškolska ustanova mora elektronskim putem na adresu office@nat.rs da podnese zahtev za izdavanje računa za plaćanje naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji ili da dostavi dokaz o uplati naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji.