Održana 83. elektronska sednica KAPK

Osamdeset treća elektronska sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta održana je 13. januara 2022. godine

Na Sednici, Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta donela je odluke o akreditaciji sledećih ustanova i studijskih programa:

Ustanove:

1. Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd

Studijski programi:

Polje tehničko-tehnoloških nauka

1. Univerzitet u Beogradu – Fakultet organizacionih nauka, Beograd

 • MAS – Inženjerski menadžment, za upis 70 studenata u sedištu ustanove

2. Univerzitet „Union – Nikola Tesla” – Fakultet primenjenih nauka, Niš

 • MAS – Savremene tehnologije hrane, za upis 10 studenata u sedištu ustanove

3. Univerzitet u Kragujevcu – Fakultet inženjerskih nauka, Kragujevac

 • MAS – Inženjerski menadžment, za upis 16 studenata u sedištu ustanove
 • MAS – Industrijsko inženjerstvo, za upis 16 studenata u sedištu ustanove
 • DAS – Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment, za upis 15 studenata u sedištu ustanove

4. Univerzitet u Kragujevcu – Fakultet inženjerskih nauka, Kragujevac i Univerzitet odbrane – Vojna akademija, Beograd

 • OAS – Vojnoindustrijsko inženjerstvo (zajednički studijski program), za upis 40 studenata u sedištu ustanove
 • MAS – Vojnoindustrijsko inženjerstvo (zajednički studijski program), za upis 16 studenata u sedištu ustanove

Polje društveno-humanističkih nauka

1. Univerzitet u Nišu – Pedagoški fakultet, Vranje

 • OAS – Obrazovanje vaspitača, za upis 50 studenata u sedištu ustanove
 • MAS – Master vaspitač, za upis 35 studenata u sedištu ustanove

2. Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd

 • OAS – Poslovna ekonomija (sa 2 modula), za upis 330 studenata u sedištu ustanove
 • MAS – Poslovna ekonomija, za upis 108 studenata u sedištu ustanove

3. Kriminalističko-policijski univerzitet, Beograd

 • MAS – Nacionalna bezbednost, za upis 100 studenata u sedištu ustanove

Napomena: U cilju izdavanja uverenja o akreditaciji, visokoškolska ustanova mora elektronskim putem na adresu office@nat.rs da podnese zahtev za izdavanje računa za plaćanje naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji ili da dostavi dokaz o uplati naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji.