Одржана 83. електронска седница КАПК

Осамдесет трећа електронска седница Комисије за акредитацију и проверу квалитета одржана је 13. јануара 2022. године

На Седници, Комисија за акредитацију и проверу квалитета донела је одлуке о акредитацији следећих установа и студијских програма:

Установе:

1. Висока школа за пословну економију и предузетништво, Београд

Студијски програми:

Поље техничко-технолошких наука

1. Универзитет у Београду – Факултет организационих наука, Београд

 • МАС – Инжењерски менаџмент, за упис 70 студената у седишту установе

2. Универзитет „Унион – Никола Тесла” – Факултет примењених наука, Ниш

 • МАС – Савремене технологије хране, за упис 10 студената у седишту установе

3. Универзитет у Крагујевцу – Факултет инжењерских наука, Крагујевац

 • МАС – Инжењерски менаџмент, за упис 16 студената у седишту установе
 • МАС – Индустријско инжењерство, за упис 16 студената у седишту установе
 • ДАС – Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент, за упис 15 студената у седишту установе

4. Универзитет у Крагујевцу – Факултет инжењерских наука, Крагујевац и Универзитет одбране – Војна академија, Београд

 • ОАС – Војноиндустријско инжењерство (заједнички студијски програм), за упис 40 студената у седишту установе
 • МАС – Војноиндустријско инжењерство (заједнички студијски програм), за упис 16 студената у седишту установе

Поље друштвено-хуманистичких наука

1. Универзитет у Нишу – Педагошки факултет, Врање

 • ОАС – Образовање васпитача, за упис 50 студената у седишту установе
 • МАС – Мастер васпитач, за упис 35 студената у седишту установе

2. Висока школа за пословну економију и предузетништво, Београд

 • ОАС – Пословна економија (са 2 модула), за упис 330 студената у седишту установе
 • МАС – Пословна економија, за упис 108 студената у седишту установе

3. Криминалистичко-полицијски универзитет, Београд

 • МАС – Национална безбедност, за упис 100 студената у седишту установе

Напомена: У циљу издавања уверења о акредитацији, високошколска установа мора електронским путем на адресу office@nat.rs да поднесе захтев за издавање рачуна за плаћање накнаде за издавање уверења о акредитацији или да достави доказ о уплати накнаде за издавање уверења о акредитацији.