Одржана 82. електронска седница КАПК

Осамдесет друга електронска седница Комисије за акредитацију и проверу квалитета одржана је 30. децембра 2021. године

На Седници, Комисија за акредитацију и проверу квалитета донела је одлуке о акредитацији следећих установа и студијских програма:

Установе:

1. Академија струковних студија Шабац

Студијски програми:

Поље уметности

1. Универзитет у Новом Саду – Академија уметности, Нови Сад

 • ДАС – Музикологија, за упис 4 студента у седишту установе

Поље техничко-технолошких наука

1. Универзитет у Београду – Машински факултет, Београд

 • ОАС – Машинско инжењерство, проширење акредитације за извођење наставе и на енглеском језику
 • МАС – Машинско инжењерство, проширење акредитације за извођење наставе и на енглеском језику
 • ДАС – Машинско инжењерство, проширење акредитације за извођење наставе и на енглеском језику

Поље друштвено-хуманистичких наука

1. Академија струковних студија Јужна Србија – Одсек за пословне студије Блаце

 • ОСС – Туризам, проширење акредитације додавањем модула по дуалном моделу студија, за упис 40 студента у седишту, од чега 5 по дуалном моделу

2. Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици – Филозофски факултет, Косовска Митровица

 • ОАС – Српска књижевност и језик, за упис 30 студената у седишту установе
 • МАС – Српска књижевност и језик, за упис 10 студената у седишту установе
 • МАС – Социологија, за упис 15 студената у седишту установе

3. Универзитет Сингидунум – Јединица ван седишта установе, Ниш

 • ОАС – Пословна економија, за упис 30 студената у јединици ван седишта установе

4. Универзитет у Нишу – Педагошки факултет, Врање

 • ОАС – Учитељ, за упис 80 студената у седишту установе
 • МАС – Учитељ, за упис 70 студената у седишту установе

Напомена: У циљу издавања уверења о акредитацији, високошколска установа мора електронским путем на адресу office@nat.rs да поднесе захтев за издавање рачуна за плаћање накнаде за издавање уверења о акредитацији или да достави доказ о уплати накнаде за издавање уверења о акредитацији.