Одржана 81. електронска седница КАПК

Осамдесет прва електронска седница Комисије за акредитацију и проверу квалитета, одржана је 23. децембра 2021. године

На Седници, Комисија за акредитацију и проверу квалитета донела је одлуке о акредитацији следећих установа и студијских програма:

Установе:

1. Универзитет у Нишу – Педагошки факултет, Врање

Студијски програми:

Поље уметности

1. Универзитет у Новом Саду – Академија уметности, Нови Сад

  • ОАС – Музичка продукција, за упис 10 студената у седишту установе

Поље друштвено-хуманистичких наука

1. Универзитет у Новом Пазару

  • OАС – Немачки језик и књижевност, за упис 25 студената у седишту установе

2. Универзитет „Унион – Никола Тесла” – Факултет примењених наука, Ниш

  • ОАС – Пословна информатичка економија, за упис 15 студената у седишту установе
  • МАС – Пословна информатичка економија, за упис 10 студената у седишту установе

3. Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици – Филозофски факултет, Косовска Митровица

  • ОАС – Социологија, за упис 30 студената у седишту установе

4. Универзитет „Унион – Никола Тесла” – Факултет за спорт, Београд

  • МАС – Менаџмент у туризму и рекреацији, за упис 5 студената у седишту установе

Поље техничко-технолошких наука

1. Академија струковних студија Шабац – Oдсек за медицинске и пословно-технолошке студије

  • ОСС – Инжењерски менаџмент, за упис 22 студента у седишту установе

Напомена: У циљу издавања уверења о акредитацији, високошколска установа мора електронским путем на адресу office@nat.rs да поднесе захтев за издавање рачуна за плаћање накнаде за издавање уверења о акредитацији или да достави доказ о уплати накнаде за издавање уверења о акредитацији.