Održana 70. sednica KAPK

Sedamdeseta sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta održana je 21. aprila 2022. godine.

Na Sednici, Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta donela je odluke o akreditaciji sledećih studijskih programa:

Polje prirodno-matematičkih nauka

1. Univerzitet u Beogradu – Fizički fakultet, Beograd

  • DAS – Meteorologija, za izvođenje na srpskom i engleskom jeziku, za upis 10 studenata u sedištu ustanove

Polje društveno-humanističkih nauka

1. Univerzitet u Beogradu – Fakultet političkih nauka, Beograd

  • MAS – Socijalni rad, za upis 40 studenata u sedištu ustanove
  • MAS – Ekološka politika, za upis 25 studenata u sedištu ustanove

2. Univerzitet „MB” – Poslovni i pravni fakultet, Beograd – Mladenovac

  • OAS – Poslovni menadžment, za upis 90 studenata u sedištu ustanove
  • MAS – Industrijsko ekonomski menadžment, za upis 50 studenata u sedištu ustanove

Napomena: U cilju izdavanja uverenja o akreditaciji, visokoškolska ustanova mora elektronskim putem na adresu office@nat.rs da podnese zahtev za izdavanje računa za plaćanje naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji ili da dostavi dokaz o uplati naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji.