Održana 71. sednica KAPK

Sedamdeset prva sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta održana je 5. maja 2022. godine.

Na Sednici, Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta donela je odluke o akreditaciji sledećih studijskih programa:

Polje društveno-humanističkih nauka

1. Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici – Filozofski fakultet, Kosovska Mitrovica

  • DAS – Sociologija, za upis 5 studenata u sedištu ustanove
  • DAS – Pedagogija, za upis 2 studenta u sedištu ustanove
  • DAS – Jezik i književnost, za upis 10 studenata u sedištu ustanove

Polje tehničko-tehnoloških nauka

1. Univerzitet u Beogradu – Fakultet organizacionih nauka, Beograd

  • MAS – Informacioni sistemi i tehnologije, za upis 105 studenata u sedištu ustanove
  • MAS – Informaciono inženjerstvo, za upis 35 studenata u sedištu ustanove

Napomena: U cilju izdavanja uverenja o akreditaciji, visokoškolska ustanova mora elektronskim putem na adresu office@nat.rs da podnese zahtev za izdavanje računa za plaćanje naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji ili da dostavi dokaz o uplati naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji.