Održana 94. elektronska sednica KAPK

Devedeset četvrta elektronska sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta održana je 12. maja 2022. godine.

Na Sednici, Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta donela je odluke o akreditaciji sledećih ustanova i studijskih programa:

Ustanove:

1. Univerzitet Singidunum – Fakultet za medije i komunikacije, Beograd

Studijski programi:

Polje društveno-humanističkih nauka

1. Univerzitet Singidunum – Fakultet za medije i komunikacije, Beograd

  • OAS – Novinarstvo i studije medija, za upis 20 studenata u sedištu ustanove

2. Univerzitet „MB” – Poslovni i pravni fakultet, Beograd – Mladenovac

  • OAS – Pravo, za upis 75 studenata u sedištu ustanove

Polje prirodno-matematičkih nauka

1. Državni univerzitet u Novom Pazaru

  • OAS – Biologija, za upis 25 studenata u sedištu ustanove
  • MAS – Biologija, za upis 15 studenata u sedištu ustanove
  • DAS – Biologija, za upis 5 studenata u sedištu ustanove

2. Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici – Prirodno-matematički fakultet, Kosovska Mitrovica

  • DAS – Biologija, za upis 5 studenata u sedištu ustanove

3. Univerzitet u Kragujevcu – Prirodno-matematički fakultet, Kragujevac

  • MAS – Molekularna biologija i fiziologija, za upis 20 studenata u sedištu ustanove

4. Univerzitet „Union – Nikola Tesla” – Fakultet  primenjenih nauka, Niš

  • MAS – Zaštita životne sredine, za upis 10 studenata u sedištu ustanove

Napomena: U cilju izdavanja uverenja o akreditaciji, visokoškolska ustanova mora elektronskim putem na adresu office@nat.rs da podnese zahtev za izdavanje računa za plaćanje naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji ili da dostavi dokaz o uplati naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji.