Obaveštenje

Najavljena je poseta (progress visit) od strane recenzenata Evropske asocijacije za obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju (ENQA) koja treba da pomogne NAT-u u analizi i oceni dosadašnjih aktivnosti NAT-a u vezi punopravnog članstva u ENQA. Poseta će biti zakazana odmah posle kompletnog formiranja organa NAT-a. Nakon te posete, NAT planira da aplicira za punopravno članstvo u ENQA i EQAR.