Održana 98. elektronska sednica KAPK

Devedeset osma elektronska sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta održana je 30. maja 2022. godine.

Na Sednici, Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta donela je odluke o akreditaciji sledećih studijskih programa:

Polje društveno-humanističkih nauka

1. Univerzitet u Novom Sadu – Filozofski fakultet, Novi Sad

  • MAS – Jezik, književnost i kultura, proširenje akreditacije dodavanjem 2 modula

Napomena: U cilju izdavanja uverenja o akreditaciji, visokoškolska ustanova mora elektronskim putem na adresu office@nat.rs da podnese zahtev za izdavanje računa za plaćanje naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji ili da dostavi dokaz o uplati naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji.