Одржана 98. електронска седница КАПК

Деведесет осма електронска седница Комисије за акредитацију и проверу квалитета одржана је 30. маја 2022. године.

На Седници, Комисија за акредитацију и проверу квалитета донела је одлуке о акредитацији следећих студијских програма:

Поље друштвено-хуманистичких наука

1. Универзитет у Новом Саду – Филозофски факултет, Нови Сад

  • МАС – Језик, књижевност и култура, проширење акредитације додавањем 2 модула

Напомена: У циљу издавања уверења о акредитацији, високошколска установа мора електронским путем на адресу office@nat.rs да поднесе захтев за издавање рачуна за плаћање накнаде за издавање уверења о акредитацији или да достави доказ о уплати накнаде за издавање уверења о акредитацији.