Одржана 99. електронска седница КАПК

Деведесет девета електронска седница Комисије за акредитацију и проверу квалитета одржана је 2. јуна 2022. године.

На Седници, Комисија за акредитацију и проверу квалитета донела је одлуке о акредитацији следећих студијских програма:

Поље техничко-технолошких наука

1. Универзитет у Београду – Електротехнички факултет, Београд

  • ОАС – Софтверско инжењерство, проширење акредитације за извођење наставе на енглеском језику

Напомена: У циљу издавања уверења о акредитацији, високошколска установа мора електронским путем на адресу office@nat.rs да поднесе захтев за издавање рачуна за плаћање накнаде за издавање уверења о акредитацији или да достави доказ о уплати накнаде за издавање уверења о акредитацији.