Održana 99. elektronska sednica KAPK

Devedeset deveta elektronska sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta održana je 2. juna 2022. godine.

Na Sednici, Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta donela je odluke o akreditaciji sledećih studijskih programa:

Polje tehničko-tehnoloških nauka

1. Univerzitet u Beogradu – Elektrotehnički fakultet, Beograd

  • OAS – Softversko inženjerstvo, proširenje akreditacije za izvođenje nastave na engleskom jeziku

Napomena: U cilju izdavanja uverenja o akreditaciji, visokoškolska ustanova mora elektronskim putem na adresu office@nat.rs da podnese zahtev za izdavanje računa za plaćanje naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji ili da dostavi dokaz o uplati naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji.