Održana 72. sednica KAPK

Sedamdeset druga sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta održana je 9. juna 2022. godine.

Na Sednici, Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta donela je odluke o akreditaciji sledećih ustanova i studijskih programa:

Ustanove:

1. Akademija strukovnih studija Beograd

2. Univerzitet u Beogradu – Filološki fakultet, Beograd

Studijski programi:

Polje medicinskih nauka

1. Državni univerzitet u Novom Pazaru

  • IAS – Farmacija, za upis 30 studenata u sedištu ustanove

2. Univerzitet u Beogradu – Medicinski fakultet, Beograd

  • MSS – Radijacioni terapeut, za upis 24 studenta u sedištu ustanove

3. Akademija tehničko-vaspitačkih strukovnih studija – Odsek Vranje

  • OSS – Strukovna medicinska sestra, za upis 45 studenata u sedištu ustanove

Polje tehničko-tehnoloških nauka

1. Univerzitet u Beogradu – Fakultet organizacionih nauka, Beograd

  • DAS – Softversko inženjerstvo i elektronsko poslovanje, za upis 10 studenata u sedištu ustanove

Napomena: U cilju izdavanja uverenja o akreditaciji, visokoškolska ustanova mora elektronskim putem na adresu office@nat.rs da podnese zahtev za izdavanje računa za plaćanje naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji ili da dostavi dokaz o uplati naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji.